Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi làm quen với chữ cái ở lớp 5 tuổi A2 trường mầm non Ký Phú

Sáng kiến đã khẳng định tầm quan trọng của hoạt động làm quen chữ cái đối với sự phát triển của trẻ, nó là một hoạt động không thể thiếu trong việc tổ chức hoạt động học của trẻ trong trường mầm non. Thông qua hoạt động làm quen chữ cái giúp trẻ nhận biết và phát âm đúng, chuẩn chữ các chữ cái, qua đó vốn ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển theo. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen với chữ cái ở lớp 5 tuổi A2 trường mầm non Ký Phú Giáo dục Mầm non là một ngành khoa học và là một nghệ thuật. Đây là một nghành khoa học dạy trẻ không ngừng phát triển. Do vậy đòi hỏi làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ phải có năng lực toàn diện có những phẩm chất cần thiết mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao nhiệm vụ đó là đào tạo cho thế hệ trẻ dưới 06 tuổi phát triển một cách toàn trường mầm non bên cạnh những hoạt động học tập như làm quen với toán làm quen với tác phẩm văn học khám phá khoa học âm nhạc tạo hình. Đối với lớp mẫu giáo lớn còn có hoạt động làm quen với chữ cái hoạt động làm quen với chữ cái là một hoạt động không thể thiếu đối với trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non. Hoạt động làm quen với chữ cái là một trong những hoạt động học tập giúp trẻ mẫu giáo lớn có được những kiến thức cơ bản trước khi bước vào lớp 1. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài Một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trường mầm non Ký Phú học tốt môn làm quen chữ cái làm sáng kiến kinh nghiệm để đúc kết những biện pháp đã làm được và lược bỏ bớt những gì mà không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong khi tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ. Trong đề tài sáng kiến kinh nghiệm này chủ yếu đề cập đến các biện pháp tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi theo hướng đổi mới áp dụng các phương pháp biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nói chung và chất lượng hoạt động tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi nói riêng. Sáng kiến kinh nghiệm đã khảo sát việc hướng dẫn cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với chữ cái hằng ngày ở trường Mầm Non từ đó tìm biện pháp giúp cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non học tốt hơn môn làm quen chữ cái. Nghiên cứu sang kiến này nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện tạo tâm thế vững vàng cho trẻ bước vào trường phổ thông Sáng kiến có cơ sở lý luận sâu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.