Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng làm quen với hoạt động nhận biết

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non “Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng làm quen với hoạt động nhận biết” nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Tìm ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. | Một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng làm quen với hoạt động nhận biết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ Mã SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 24 36 THÁNG LÀM QUEN VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT Lĩnh vực Giáo dục nhà trẻ Cấp học Mầm non 1 Một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng làm quen với hoạt động nhận biết Năm học 2018 2019 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I. Đặt vấn đề do chọn đề tài a . Cơ sở lý luận b. Cơ sở thực tiễn đích nghiên cứu tượng nghiên cứu tượng khảo sát thực nghiệm pháp nghiên cứu vi và thời gian thực hiện Phần II Những biện pháp đổi mới để giải quyết vấn đề trạng vấn đề nghiên cứu II. Số liệu điều tra trước khi thực hiện III. Các biện pháp chính của đề tài IV. Những biện pháp cụ thể 1. Biện pháp 1 Dạy trẻ làm quen với hoạt động nhận biết thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan sinh động hấp dẫn. 2. Biện pháp 2 Dạy trẻ làm quen với hoạt động nhận biết thông qua việc lấy trẻ làm trung tâm dựa vào khả năng của trẻ. 3. Biện pháp 3 Dạy trẻ làm quen với hoạt động nhận biết thông qua việc tạo môi trường trong và ngoài lớp học. V. Kết quả đạt được có so sánh đối chứng. học kinh nghiệm Phần III. Kết luận và khuyến nghị luận khuyến nghị sau khi thực hiện đề tài 2 Một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng làm quen với hoạt động nhận biết P HẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ do chọn đề tài. Đối với trẻ 24 36 tháng thì hoạt động nhận biết là một trong năm hoạt động học của khối nhà trẻ. Trong 5 hoạt động này hoạt động nào cũng cần thiết và quan trọng đối với trẻ. Nhưng tôi chú trọng về hoạt động nhận biết hơn vì hoạt động này sẽ là nền tảng để giúp trẻ phát triển tư duy về sau. Ở độ tuổi này trẻ còn rất non nớt và vụng về trong mọi hoạt động. Do mới đi lớp còn lạ bạn lạ cô nên trẻ còn quấy khóc nhiều và đặc biệt là chưa có nề nếp thói quen học tập. Chính vì vậy ở lứa tuổi này cô giáo đóng một vai trò rất quan trọng đối với trẻ. Cô luôn ân cần giỗ giành và nựng trẻ khi trẻ đã quen thì cô hướng trẻ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.