Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi giúp trẻ 5 tuổi Làm quen chữ cái trong trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non "Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi giúp trẻ 5 tuổi Làm quen chữ cái trong trường mầm non" góp phần giúp trẻ hình thành, phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Đó cũng là mục đích hàng đầu của giáo dục mầm non. Vì thế, việc tổ chức cho trẻ làm quen chữ cái đã được bộ giáo dục đưa vào trong chương trình dạy trẻ thành một hoạt động chính trong trường mầm non. | Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi giúp trẻ 5 tuổi Làm quen chữ cái trong trường mầm non MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 I. Cơ sở lí luận . . 3 II. Thực trạng 1. Thuận lợi . 4 2. Khó khăn . 5 III. Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi giúp trẻ làm quen chữ cái trong trường mầm non 1. Nhóm các trò chơi chữ cái không sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức trò chơi cho trẻ. 2. Nhóm các trò chơi chữ cái có sử dụng công nghệ thông tin để thiết kế và tổ chức cho trẻ chơi 3. Một số lưu ý khi lựa chọn và sử dụng các trò chơi chữ cái 4. Hiệu quả SKKN . 26 C. KẾT LUẬN KHIẾN NGHỊ . 28 1. Kết luận . 28 2. Khuyến nghị . 29 1 30 Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi giúp trẻ 5 tuổi Làm quen chữ cái trong trường mầm non A. ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết Trường Mầm non là trường học đầu tiên giúp trẻ lớn lên trên con đường học vấn. Chính vì thế những kiến thức mà nhà sư phạm đưa đến cho trẻ dù chỉ là những kiến thức sơ đẳng đơn giản song cũng hết sức quan trọng trong cuộc đời đứa trẻ sau này. Vì thế chúng ta đều hiểu rằng muốn có một ngày mai trở thành khoa học một bậc thiên tài nào đó cũng không bao giờ phủ nhận rằng tôi không phải trải qua những năm tháng bập bẹ nói những câu nói đầu tiên. Cũng chính vì thế muốn chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1 các cô giáo mầm non không chỉ phối hợp với phụ huynh chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1 mà cần phải trang bị đầy đủ những kiến thức sơ đẳng các kĩ năng cơ bản để giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt như thể chất nhận thức ngôn ngữ tình cảm quan hệ xã hội để tạo tiền đề tốt cho trẻ vào học lớp 1 trong đó nhiệm vụ dạy trẻ làm quen chữ cái giúp trẻ nhận biết đặc điểm cấu tạo và phát âm chuẩn các âm của 29 chữ cái theo mẫu chữ viết in thường biết một số nét chữ cơ bản và bước đầu làm quen với hoạt động tập tô tô các nét theo chấm mờ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Môn học Làm quen chữ cái ở trường mầm non là bước khởi đầu cho trẻ có một nền tảng vững chắc trong quá trình học môn TiếngViệt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.