Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi thực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên

Đề tài "Một số biện phápgiúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên" nhằm giúp bản thân và đồng nghiệp có thêm được nhiều biện pháp thiết thực trongquá trình hướng dẫn cho trẻ thực hành, trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá về môitrường tự nhiên. | 0 Sáng kiến Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi thực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên I. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn mẫu giáo II. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu dung của sáng kiến 1. Lý do chọn sáng kiến Môi trường tự nhiên xung quanh trẻ không chỉ là đối tượng để giúp trẻ tìm hiểu khám phá trải nghiệm mà còn là phương tiện để giáo dục. Môi trường tự nhiên là một trong những nội dung cơ bản chiếm vịtrí quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Việc tổ chức cho trẻ tích cựcthực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên sẽ giúp trẻ hình thành củng cố vàphát triển những tri thức sơ đẳng về sự vật hiện tượng thiên nhiên nhằm giúp thỏamãn nhu cầu nhận thức và mở rộng hiểu biết cho trẻ về thế giới khách quan. Đặc biệt việc sử dụngtrò chơi thí nghiệm đơn giản vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ thực hành trảinghiệm với môi trường tự nhiên luôn tạo cho trẻ sự hứng thú kích thích trẻ tíchcực hoạt động phát triển ở trẻ tính tò mò ham hiểu biết thích khám phá tìm tòi phát triển óc quan sát phán đoán và năng lực hoạt động trí tuệ. Trong các độ tuổi mầm non thì trẻ mẫu giáo lớn có mối quan hệ vớinhững người xung quanh được mở rộng một cách đáng vậy tình cảm củatrẻ trở nên muôn hình muôn vẻ mạnh mẽ và sâu sắc hơn so với các lứa tuổitrước. Hoạt động trải nghiệmlà một trong những hoạt động giáo dục tạo cho trẻ cóniềm say mê tìm hiểu thích khám phá và biết cách lĩnh hội những kiến thứcmới tình cảm mới và hình thành kĩ năng mới. Đây là conđường là cách thức để đưa trẻ đến mục tiêu phát triển toàn diện đức trí thể mỹ ngôn ngữ và lao động tất cả đó là nền móng để xây thành nhân cách đầu tiên c ủa con người mới. Nắm bắt được tầmquan trọng này nên tôi đã chọn đề tài quot Một số biện ́ ẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thực hanh trai nghi phápgiup tr ̀ ̉ ệm vơi môi tr ́ ường tự nhiên quot nhằm giúp bản thân và đồng nghiệp có thêm được nhiều biện pháp thiết thực trongquá trình hướng dẫn cho trẻ thực hành trải nghiệm tìm hiểu khám phá về môitrường tự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    61    3    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.