Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm cung cấp cho trẻ những kiến thức sơ đẳng ban đầu về tầm quan trọng của môi trường để từ đó giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường một cách tự giác và thường xuyên ở mọi lúc mọi nơi. | Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận 2 2. Cơ sở thực tiễn 3 3. Mục đích nghiên cứu 4 4. Đối tượng nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 7. Phạm vi nghiên cứu 4 B. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT I. Cơ sở lý luận 6 II. Thực trạng và biện pháp giải quyết 1. Thuận lợi khi thực hiện đề tài 7 2. Khó khăn khi thực hiện đề tài 7 III. Các biện pháp giải quyết 1. Biện pháp 1 Xây dựng trường học an toàn toàn diện 8 2. Biện pháp 2 Xây dựng nếp sống lành mạnh cho trẻ 8 3. Biện pháp 3 Thông qua các giờ hoạt động hàng ngày 8 4. Biện pháp 4 Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt 15 động khác 5. Biện pháp 5 Sử dụng nguyên liệu do phụ huynh ủng hộ 16 6. Biện pháp 6 Xây dựng môi trường học 17 7. Biện pháp 7 Xử lý các tình huống giả định giúp trẻ có ý thức 18 bảo vệ môi trường 8. Biện pháp 8 Kết hợp giữa gia đình và cô giáo 19 IV. Kết quả thực hiện 24 C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 26 2. Khuyến nghị 26 1 Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 2 Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận Từ xa xưa ông cha ta đã quan tâm đến vấn đề môi trường sống qua các câu tục ngữ như Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Là tất cả những gì xung quanh ta cho ta cơ sở để sống và phát triển. Việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp là của toàn xã hội. Để đảm bảo cho con người được sống và làm việc trong môi trường lành mạnh thì giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được hình thành và rèn luyện từ rất sớm từ lứa tuổi mầm non giúp con trẻ có những khái niệm ban đầu về môi trường sống của bản thân mình nói riêng và mọi người nói chung là rất cần thiết. Từ đó trẻ biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể và trí tuệ. Hiện nay môi trường sống của chúng ta đang bị hủy hoại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.