Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp giúp trẻ 3,4,5 tuổi biết yêu thương, chia sẻ tại lớp MGN Sin Chải và lớp MGL Căn Câu Trường Mầm non Sùng Phài

Mục đích của sáng kiến là giúp giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về dạy trẻ biết yêu thương, chia sẻ một cách cụ thể và có hiệu quả. Giúp giáo viên, phụ huynh của lớp có kiến thức, hiểu rõ ý nghĩa của việc dạy trẻ biết yêu thương, chia sẻ. Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp trẻ có kỹ năng biết yêu thương, chia sẻ với cô giáo, gia đình, bạn bè, người xung quanh. Từ đó giúp trẻ hình thành nhân cách tốt trong tương lai. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Sùng Phài ngày 28 tháng 2 năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Huyện Chúng tôi ghi tên dưới đây Tỷ lệ đóng Trình độ Số Ngày tháng Nơi công tác Chức góp vào Ghi Họ và tên chuyên TT năm sinh vụ việc tạo chú môn ra sáng kiến Trường mầm 1 Bùi Thị Tú 09 06 1985 GV Đại học 40 non Sùng Phài Trường mầm GV Cao đẳng 2 Nguyễn Thị Lan 06 04 1985 non Sùng Phài 30 Trường mầm GV Trung cấp 30 3 Vàng Thị Nhỉm 14 03 1992 non Sùng Phài Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số giải pháp giúp trẻ 3 4 5 tuổi biết yêu thương chia sẻ tại lớp MGN Sin Chải và lớp MGL Căn Câu Trường Mầm non Sùng Phài. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường mầm non Sùng Phài Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn giảng dạy Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 01 9 2018 Mô tả bản chất của sáng kiến Trước đây khi chưa áp dụng sáng kiến giáo viên lên kế hoạch còn chung chung còn mang tính chủ quan chưa mang tính chất cụ thể rõ ràng vào việc dạy trẻ biết yêu thương chia sẻ mà chủ yếu mang tính chất quot Hình thức quot . Giáo viên chưa nghiên cứu tìm hiểu kỹ nội dung các điều kiện cần thiết để triển khai 1 thực hiện nội dung giáo dục còn chưa phong phú chưa chú ý đến hiệu quả nhiều. Đa số trẻ chưa mạnh dạn tự tin trong giao tiếp đặc biệt là trẻ 3 4 tuổi vẫn còn nhút nhát chưa biết quan tâm giúp đỡ cô giáo và các bạn còn hay tranh dành đồ chơi bắt nạt bạn còn làm nũng bố mẹ đòi quà bố mẹ theo ý thích của trẻ. Một số phụ huynh chưa hiểu được rõ ý nghĩa của việc giáo dục trẻ biết yêu thương chia sẻ với cô giáo bạn bè và mọi người xung quanh là việc làm cần thiết để thể hiện tình yêu thương đối với mọi người còn nuông chiều con. Sau khi áp dụng sáng kiến đã giúp giáo viên linh hoạt hơn trong xây dựng kế hoạch biết lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ .Tạo lớp học có môi trường thân thiện trang trí xắp xếp đồ dùng đồ chơi thường xuyên trang trí sắp xếp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    41    2    27-09-2023
20    34    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.