Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Biện pháp giúp trẻ hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua hoạt động chơi tại lớp 5- 6 tuổi C trường Mầm non 8/3 Nha Trang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trẻ được chơi theo nhóm, khi chơi trẻ được hình thành một số kỹ năng khi làm việc theo nhóm: Kỹ năng tôn trọng ý kiến bạn, kỹ năng phân chia công việc, kỹ năng phát biểu ý kiến, kỹ năng hợp tác với bạn, kỹ năng diễn đạt ý tưởng của nhóm. Thông qua các hoạt động chơi giúp trẻ hình thành và phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm cho trẻ. Hoạt động chơi phong phú sẽ giúp trẻ hình thành kỹ năng làm việc nhóm tốt hơn. Trẻ tạo được nhóm chơi, chủ động chơi và phân chia công việc theo nhóm, không còn phụ thuộc vào người lớn. | MỤC LỤC Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Sự cần thiết của đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 4 2. Các giải pháp thực hiện 7 3. Đánh giá đề tài 19 4. Tổ chức thu thập minh chứng 22 III. KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 22 1. Kết luận 22 2. Khuyến nghị 23 Tài liệu tham khảo 25 PHỤ LỤC 26 Phụ lục 1 Bảng theo dõi đánh giá trẻ 26 Phụ lục 2 Một số trò chơi theo nhóm 30 Phụ lục 3 Một số kế hoạch tổ chức hoạt động 35 Phụ lục 4 Một số hình ảnh minh chứng 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của đề tài Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai . Chăm sóc và giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành người có ích cho xã hội. Như câu nói của Bác Cái mầm có xanh thì cây mới vững cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập . Nhưng để trẻ có được một nhân cách toàn diện và sau này trở thành người công dân tốt thì chỉ sự yêu thương chăm sóc thôi là chưa đủ mà cần giáo dục trẻ một cách khoa học và hợp lý. Trẻ mầm non học bằng chơi chơi mà học. Đối với trẻ mẫu giáo hoạt động vui chơi đóng vai trò chủ đạo đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Chơi là cách để trẻ hình thàng kỹ năng. Do đó t ổ chức trò chơi chính là góp phần tổ chức kỹ năng sống của trẻ. Chơi theo nhóm sẽ hình thành kỹ năng làm việc nhóm. Thông qua chơi hành động chơi với những mối quan hệ bạn bè cùng chơi việc học của trẻ trở nên nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn . Có thể kể tới những kỹ năng cơ bản cần thiết cho trẻ như Kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng giao tiếp kỹ năng bảo vệ bản thân kỹ năng thuyết trình Trong đó kỹ năng làm việc theo nhóm là một kỹ năng quan trọng đối với trẻ mẫu giáo nói chung và đặc biệt là trẻ 5 6 tuổi nói riêng. Làm việc theo nhóm không chỉ giúp trẻ hoàn thành công việc thuận lợi hơn mà còn giúp trẻ có thể tăng khả năng gắn kết cũng như hòa đồng với bạn bè trong lớp nhiều hơn. Trẻ cùng nhau hoạt động thì mọi hoạt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.