Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thông qua các hoạt động hàng ngày dạy trẻ một số kỹ năng sử dụng trang phục của bé tại lớp 25 - 36 tháng B trường Mầm non 8/3 Nha Trang

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng một số kỹ năng sử dụng trang phục của trẻ, từ đó đưa ra một số biện pháp, giúp trẻ có được một số kỹ năng sử dụng trang phục thông qua các hoạt động hàng ngày, tại lớp 25 – 36 tháng B trường Mầm non 8/3 Nha Trang. Đề xuất một số biện pháp hình thành kỹ năng sử dụng trang phục của trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày cho trẻ 25 – 36 tháng B, tại trường Mầm non 8/3 Nha Trang. | MỤC LỤC Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Sự cần thiết của đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết 4 2. Nội dung nghiên cứu giải pháp thay thế 6 3. Đánh giá đề tài 18 4. Tổ chức thu thập minh chứng 21 III. KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 21 1. Kết luận 21 2. Khuyến nghị 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Phụ lục 1 Bảng theo dõi đánh giá trẻ trước và sau tác 26 động Phụ lục 2 Một số kế hoạch hoạt động 29 Phụ lục 3 Bài tập khảo sát 43 Phụ lục 4 Một số hình ảnh minh chứng I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của đề tài 1 Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp trồng người. Cũng như câu nói của Bác Cái mầm có xanh thì cây mới vững cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập . Sản phẩm của giáo dục là con người. Con người là mục tiêu động lực của sự phát triển đất nước. Trong tương lai đó mầm lá đầu tiên chính là trẻ lứa tuổi mầm non. Trong những nội dung giáo dục cho trẻ mầm non không thể thiếu việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ nói chung và kỹ năng sử dụng trang phục của trẻ nói riêng. Trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân tốt sẽ tự tin hơn vui vẻ hơn hòa đồng hơn Tuỳ theo mỗi độ tuổi mà chúng ta dạy trẻ theo cách khác nhau với mức độ hỗ trợ khác nhau. Làm sao để trẻ được làm và làm được như lời Bác dạy Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình . Trong năm học 2018 2019 tôi được nhà trường phân công dạy lớp 25 36 tháng B với số trẻ là 19 cháu. Với cảm nhận của mình và qua thực tế tôi nhận thấy trẻ em bây giờ rất thông minh và lanh lợi trẻ nắm bắt rất nhanh về những kiến thức thế giới xung quanh. Nhưng kỹ năng sử dụng trang phục của chính bản thân trẻ thì còn rất hạn chế hoặc chưa có. Bên cạnh đó những người lớn xung quanh trẻ ít quan tâm hướng dẫn trẻ. Bởi một tâm lý chung của những bậc làm cha làm mẹ là rất bao bọc con. Trong con mắt phụ huynh con mình còn quá non nớt nên không cho con tự làm bất cứ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    21    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.