Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

Đối với giáo viên mầm non, bồi dưỡng là phải bám sát mục tiêu cơ bản của giáo dục mầm non hiện nay và hướng tới những đổi mới của giáo dục mầm non. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, bản thân tôi đã nghiên cứu tài liệu, bám sát thực tế của nhà trường, học hỏi kinh nghiệm quản lý trường bạn để đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp bồi dưỡng! | MỤC LỤC Nội dung Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ .2 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .4 1. Cơ sở lý luận của vấn đề .4 2. Thực trạng của vấn đề .6 3. Các biện pháp . .9 4. Hiệu quả của SKKN .26 III. KẾT LUẬN .29 IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 V. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HĐTĐ CÁC CẤP .33 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Giáo dục mầm non đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất nhận thức tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Nói đến giáo dục mầm non Bác Hồ kính yêu đã khẳng định Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt . Thế kỷ XXI thế kỷ của nền văn minh và trí tuệ giáo dục mầm non cũng cần có chuyển biến mới về chất lượng. Việc đổi mới về nội dung phương pháp dạy học được đặt ra không chỉ đối với bậc học mầm non mà là trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Trong đó nhân tố quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là đội ngũ giáo viên. Bởi lẽ để trẻ có thể phát triển toàn diện có nhân cách tốt hay không đều phụ thuộc vào việc chăm sóc trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non. Giáo dục trẻ không chỉ thông qua lời nói cử chỉ hay một hành động đơn thuần nào đó của con người mà vấn đề là ở chất lượng của một quá trình chăm sóc giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non trong các nhà trường. Trước tình hình đó việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một yêu cầu cấp bách là điều kiện tiên quyết nhằm khẳng định sự tồn tại và xây dựng thương hiệu của nhà trường. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng 2 được xem như là một nút bấm tạo sự chuyển biến cho cả hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào đều suy nghĩ làm thế nào để trường mầm non trở thành một nhà trường phát triển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    18    1    27-01-2022
115    32    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.