Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi hòa nhập trong trường mầm non

Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra các biện pháp để trẻ hoà nhập với các bạn trong lớp, nhằm phát huy hiệu quả của giáo dục toàn diện nhân cách giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp hòa nhập với cộng đồng xã hội. Đồng thời giáo dục lòng nhân ái, tình cảm yêu thương của các bạn trong lớp cùng học. | PHẦN A ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Trẻ em là hạnh phúc của gia đình Là tương lai của đất nước Trẻ em là một tế bào của gia đình là tương lai của Đất Nước là mối quan tâm hàng đầu của gia đình cộng đồng và toàn xã hội. Trẻ em là tương lai của đất nước do đó trẻ em cần được hưởng sự giáo dục dạy dỗ chu đáo của mọi người từ gia đình thầy cô đến xã hội đặc biệt là đưa trẻ em các lứa tuổi mầm non được giáo dục hoà nhập trường mầm non. Vì vậy giáo dục trẻ hoà nhập là nhiệm vụ quan trọng của gia đình toàn xã hội có tính nhân văn trong toàn ngành giáo dục nói chung và của các cô trong nhà trường nói riêng. Giáo dục trẻ hoà nhập cũng là một trong những nhiệm vụ của xã hội cần quan tâmgiúp đỡ để trẻ được phát triển đầy đủ các mặt về thế chất trí tuệ được tham gia các hoạt động xã hội như các bạn khác nên khích lệ tự tin đưa trẻ tớitrường mầm non để trẻ được hoà nhập với các bạn cùng trang lứa Là một giáo viên mầm non việc giáo dục hoà nhập trẻ vào các hoạt động cùng các bạn trong lớp quả là một điều khó khăn vất vả với giáo viên nhưng vì tình thương và trách nhiệm tôi xin đóng góp một phần nhỏ bé và trách nhiệm giáo dục trẻ hoà nhập tại trường mầm non lứa tuổi mẫu giáo 4 5 tuổi. 2. Cơ sở thực tiễn Nếu trẻ hoạt động riêng biệt sẽ không bao giờ trẻ khám phá ra những điều lý thú mà trẻ có thể biết và trẻ sẽ không hoà nhập với xã hội hiện nay. Vì vậy cho trẻ hòa nhập với trẻ bình thường giúp cho trẻ phát triển toàn diện từ đó chúng có thể tìm được và phát huy những tiềm năng mà trẻ học được để phát triển toàn diện thông qua các hoạt động chung với các bạn bình thường trên lớp. Là một giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp 4 5 tuổi B2 được nhà trường phân công năm học 2018 2019. Sỹ số của lớp 49 cháu trong đó có 27 nam 22 nữ một trẻ khuyết tật về phát triển vận động nên trẻ bị suy dinh dưỡng trẻ có giấy chứng nhận của Thương binh xã hội chứng nhận. Qua tìm hiểu khả năng của trẻ tôi nhận thấy cần cho trẻ hoà nhập với bạn bè cùngđộ tuổi. Tôi 1 18 suy nghĩ làm thế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.