Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non "Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm ra những biện pháp tốt nhất để áp dụng vào quá trình giảng dạy và cho trẻ làm quen với chữ cái trong trường mầm non. | 1. PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết việc Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân trong đó giáo dục là lực lượng nông ̀ ́ tro quan tr cốt co vai ̀ ọng để làm tốt được điều đó việc nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất ở trường mầm non. Hoạt động này không những nhằm giúp trẻ hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ như nghe nhận biết và phát âm chuẩn chính xác âm của chữ cái khi nói mà còn tạo cho trẻ hứng thú học tiền đọc tiền viết còn giúp trẻ phát triển khả năng tư duy nhận thức tình cảm trí tuệ thẩm mĩ óc quan sát ghi nhớ chú ý có chủ định Đó là nhịp cầu nối giúp trẻ bước vào thế giới lung linh huyền ảo rực rỡ sắc màu của xã hội loài người. Làm quen với chữ cái không phải là một môn học độc lập riêng biệt mà nó là một phần một bộ phận của việc phát triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5 6 tuổi giáo viên nắm vững kiến thức và kĩ năng tốt nhất trong quá trình hỗ trợ trẻ nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái đặt ra những phương pháp kết quả mong đợi phù hợp linh hoạt để đạt được những mục tiêu cho giai đoạn nền móng vững chắc một cách nghiêm túc và cấp bách mà các bậc cha mẹ và những người làm công tác giáo dục cần quan tâm và tìm cách giải quyết thật thỏa đáng không nên ép buộc trẻ học trước chương trình lớp Một. Vì ở độ tuổi này trẻ chỉ Chơi mà học Học bằng chơi Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ bước vào lớp Một không bở ngỡ là một yêu cầu trọng tâm của việc nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ ở trường mầm non. Nhận thức được tầm quan trọng đó bản thân tôi là một giáo viên luôn băn khoăn trăn trở phải tìm ra những giải pháp trong việc cho trẻ làm quen chữ cái nên tôi đã đi sâu nghiên cứu để tìm ra Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.