Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh trường thông qua các hoạt động tạo môi trường tiếng Anh tại trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành

Sáng kiến kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu vấn đề thực hành giao tiếp tiếng Anh của học sinh, từ đó đề ra một số hoạt động giao tiếp tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh khối trung học cơ sở trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành. Các hoạt động giao tiếp tiếng Anh kết hợp đa dạng các loại hình giao tiếp tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động chung của tập thể, theo nhóm, theo cặp, từng cá nhân học sinh tại môi trường lớp học và ngoài lớp học nhằm mục đích giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực sử dụng tiếng Anh. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO MÔI TRƯỜNG TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH Tác giả Quách Thị Thúy Thiện Năm học 2019 2020 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1 1. Lý do chọn viết sáng kiến kinh nghiệm 1 2. Cơ sở lý luận 2 3. Phương pháp tiếp cận 4 CHƯƠNG 2. MÔ TẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 6 1. Vấn đề của sáng kiến kinh nghiệm 6 2. Giải pháp thực hiện 7 3. Khả năng áp dụng nhân rộng sáng kiến kinh nghiệm 18 CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHỤ LỤC 23 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1. Lý do chọn viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh một trong những bộ môn mũi nhọn tại các trường phổ thông tiếng Anh không chỉ là bộ môn giúp học sinh hình thành và phát triển công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng mà còn góp phần hình thành các năng lực và phẩm chất của thế hệ trẻ năng động linh hoạt với những chuyển biến của xã hội. Hiện nay mục tiêu chương trình bộ môn tiếng Anh tại các trường phổ thông chú trọng đến năng lực giao tiếp của học sinh. Năng lực giao tiếp chính là năng lực đặc thù của môn học này và được coi là mục tiêu của quá trình dạy và học tiếng Anh. Chương trình nhấn mạnh một số quan điểm sau Xây dựng dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn cập nhật thành tựu của khoa học hiện đại năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp thông qua nghe nói đọc viết xây dựng theo hướng mở không quy định chi tiết về nội dung dạy học mà chỉ qui định những yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp nghe nói đọc và viết cho mỗi lớp và gợi ý một số chủ đề chủ điểm chính gắn với chuẩn đầu ra từng cấp học đảm bảo lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học đảm bảo tinh liên thông ́ và tiếp nối của việc dạy học Tiếng Anh giữa các cấp đảm bảo tính linh hoạt mềm dẻo và tính mở nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.