Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp chăm sóc sức khỏe học sinh Tiểu học

Mục đích của đề tài nhằm giúp cho việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được tốt hơn. Qua đó giúp các em học sinh có sức khỏe để học tập tốt, giúp các em có ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, là những tuyên truyền viên bảo vệ sức khỏe của gia đình và xã hội từ đó xây dựng một xã hội khỏe mạnh - ấm no - hạnh phúc. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SƠ YẾU LÝ LỊCH H ọ và tên Trần Văn Luyện Ngày tháng năm sinh 15 05 1984 Năm vào ngành 2008 Ch ức vụ Nhân viên Y tế Đơ n vị công tác Trườ ng Ti ểu h ọc Xuy Xá Mỹ Đứ c Hà Nộ i. Trình độ chuyên môn Trung c ấp chuyên nghi ệp Chuyên ngành Y sỹ YHCT H ệ đào tạo Chính quy Trình độ chính tr ị S ơ c ấp Chăm sóc s ứ c kh ỏe ban đ ầ u cho h ọc sinh Ti ểu h ọc Năm h ọc 2013 2014 Phần thứ nhất Đặt vấn đề Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người Là những lời dặn dò của bác Hồ luôn nhắc nhở chúng ta Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho học sinh là một nhiệm vụ rất quan trọng vì thế hệ trẻ hôm nay và tương lai đất nước mai sau. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong những năm gần đây ngành Y tế và Giáo dục đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp chỉ đạo xây dựng mạng lưới y tế trường học. Nhờ đó hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sức khỏe học sinh đã có những bước cải thiện đáng kể và đạt được những kết quả khả quan. Tuy vậy công tác y tế trường học vẫn còn gặp không ít khó khăn do nhân lực tại các trường học còn thiếu hoặc chưa đáp ứng đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ. Một mặt do cán bộ y tế chưa được đào tạo tập huấn chuyên sâu về chuyên môn y tế trường học mặt khác do điều kiện thực tế tại các trường học còn thiếu thốn về cơ sơ vật chất chính vì vậy mà việc triển khai thực hiện công tác y tế trường học chưa đạt được kết quả cao nhất. Dựa trên những điều kiện thực tế trên tôi mong muốn đóng góp một vài ý kiến nhằm khắc phục những thiếu sót và phát huy hiệu quả hơn nữa những gì đã đạt được giúp công tác y tế trường học ngày càng phát triển. T ác gi Tr ầ n Văn Luy ệ n NV Y t ế Tr ườ ng TH Xuy Xá MĐ HN giả Tr 2 Chăm sóc s ứ c kh ỏe ban đ ầ u cho h ọc sinh Ti ểu h ọc I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh Tiểu học Chăm sóc s Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các em học sinh là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Có được sức khỏe tốt sẽ giúp các em học tập

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.