Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi C ở trường Mầm non 2/9

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân việc tổ chức hoạt động làm quen0 với toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp Lớn C ở trường Mầm non 2/9 - Thị xã Ninh Hòa. Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú, phát huy tính tích cực cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non 2/9 trong hoạt động làm quen với biểu tượng toán. | PHÒNG GD ĐT NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON Độc lập Tự do Hạnh phúc Kính gửi Hội đồng xét duyệt sáng kiến thị xã BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2018 2019 Đề tài Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán về số lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi Người thực hiện Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Đại học sư phạm Mầm non Đề tài chuyên môn Lĩnh vực phát triển nhận thức Thời gian thực hiện SKKN Tháng 9 2018 tháng 4 2019 Đạt CSTĐCS từ năm 2014 2018 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là bậc học nền tảng trong việc giáo dục nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục mầm non phát triển nhận thức là 1 trong những nội dung phát triển toàn diện cho trẻ. Việc hình thành các biểu tượng ban đầu về Toán giữ 1 vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục. Phát triển nhận thức cho trẻ nói chung và cho trẻ mẫu giáo lớn nói riêng để chuẩn bị vào trường Phổ thông. Hình thành cho trẻ những kiến thức sơ đẳng ban đầu về toán học và các kỹ năng cần thiết như Quan sát so sánh phân tích suy luận giúp trẻ phát triển tư duy trí nhớ ngôn ngữ và khả năng diễn đạt câu từ. Chính vì vậy mục tiêu giáo dục nước ta hiện nay là giúp trẻ phát triển thể chất tình cảm trí tuệ và thẩm mỹ . Hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên và các kỹ năng quan sát so sánh phân tích và suy luận cần thiết để bước vào trường phổ thông. Hình thành biểu tượng toán cho trẻ nói chung và hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ nói riêng là một nội dung vô cùng quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Dạy trẻ nhận biết phân biệt về biểu tượng toán là dạy trẻ cách làm quen và hình thành cho trẻ các biểu tượng toán về tập hợp số lượng phép đếm . Trong đó yêu cầu nội dung này là trẻ phải đếm được thứ tự trong phạm vi 10 Nhận biết quan hệ số lượng trong phạm vi 10 Nhận biết chữ số từ 1 10. Biết thực hiện một số phép biến đổi đơn giản như thêm bớt tạo nhóm chia nhóm đồ vật có số .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.