Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động góc tại lớp mẫu giáo lớn Trung Tâm, mẫu giáo lớn Suối Thầu, mẫu giáo lớn Trung Chải trường Mầm non Sùng Phài Huyện Tam Đường

Mục đích của sáng kiến nhằm tìm hiểu về một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ tham gia Hoạt động góc cho các lớp phần nào thấy được vai trò của việc tổ chức Hoạt động góc từ đó có phương pháp thích hợp và có hướng giải quyết phù hợp để tổ chức tốt Hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo một cách tốt nhất. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Sùng Phài ngày 18 tháng 2 năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến Huyện Tam Đường Chúng tôi ghi tên dưới đây Tỷ lệ Nơi đóng công tác Trình góp Số Ngày tháng hoặc Chức độ Họ và tên vào TT năm sinh nơi danh chuyên việc thường môn tạo ra trú sáng kiến Đại 1 Mai Thị Lan Phương 26 06 1983 Trường 33 học Mầm Giáo Đại 2 Kim Thị My 04 11 1984 33 non Sùng viên học Cao 3 Vũ Thị Lý Chung 12 09 1984 Phài 33 đẳng Là đồng tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động góc tại lớp mẫu giáo lớn Trung Tâm mẫu giáo lớn Suối Thầu mẫu giáo lớn Trung Chải trường Mầm non Sùng Phài Huyện Tam Đường Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến UBND Huyện Tam Đường Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn giảng dạy Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử Tháng 9 năm 2018 Mô tả bản chất của sáng kiến Trước đây giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm chưa phát huy được hết khả năng của mình trong việc tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động góc. Bên cạnh đó các đồ dùng đồ chơi ở các góc còn ít trẻ chơi đi chơi lại nhiều lần gây cho trẻ sự nhàm chán khi chơi ở các góc chơi. Tranh ảnh trang trí ở các góc chưa rõ ràng chưa thẩm mỹ chưa tạo được sự thu hút trẻ vào các góc chơi vì vậy trẻ chưa hứng thú tích cực tham gia chơi. Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm với các giải pháp thực hiện đã giúp các giáo viên tìm ra các biện pháp tạo hứng thú linh hoạt khi tổ chức và luôn sáng tạo trong việc hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động góc. Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng và có thái độ đúng đắn trong khi chơi. Khi xây dựng môi trường thân thiện Nhằm giúp giáo viên biết cách trang trí các góc chơi các góc được sắp xếp xen kẽ giữa các góc động tĩnh đồ dùng đa dạng phong phú chủng loại đẹp mắt màu sắc sặc sỡ an toàn sưu tầm tranh ảnh trang trí phù hợp với từng góc chơi thu hút trẻ trẻ hào hứng muốn tham gia chơi ở các góc nhiều hơn. Sáng tạo linh hoạt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    349    12    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.