Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4- 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ; Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động; Luyện giọng hát cho cô và trẻ; .Mời các bạn cùng tham khảo! | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON 4 5 TUỔI Lĩnh vực Giáo dục mẫu giáo Cấp học Mầm non Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4 5 tuổi Năm học 2019 2020 2 15 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4 5 tuổi MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 3 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 3 4 III. THỰC TRẠNG 4 1. Đặc điểm chung của trường 4 2. Đặc điểm của lớp 4 a. Thuận lợi. 4 b. Khó khăn. 5 3. Điều tra thực trạng 5 IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 6 1. Biện pháp 1 Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ 6 2. Biện pháp 2 Tạo môi trường học tập an toàn thân thiện cho 6 7 trẻ 3. Biện pháp 3 Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt 7 8 động 4. Biện pháp 4 Luyện giọng hát cho cô và trẻ 8 9 5. Biện pháp 5 Sử dụng dụng cụ âm nhạc một cách có hiệu quả 9 6. Biện pháp 6 Công tác tuyên truyền đối với phụ huynh 9 10 V. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 10 quả của trẻ 10 11 2. Kết quả của giáo viên 11 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 12 I. Kết luận 12 II Khuyến nghị đề xuất 12 1. Với Phòng Giáo dục và đào tạo 12 2. Với nhà trường 12 3 15 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4 5 tuổi PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai trẻ em là mầm non tương lai của đất nước là đối tượng được cả xã hội quan tâm. Việc tạo cho trẻ có một tâm hồn tươi sáng một tấm lòng vị tha hết sức quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Chính vì vậy trong những năm qua nền Giáo Dục nước nhà đã có nhiều sự đổi mới cải tiến về phương pháp cũng như hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trong đó có giáo dục âm nhạc. Bởi vì giáo dục âm nhạc có ý nghĩa hết sức to lớn trong quá trình trẻ học tập ở trường Mầm non là cái nôi đầu tiên đào tạo nhân cách làm người của trẻ là môn học giúp trẻ cảm nhận hết cái hay cái đẹp của sự vật hiện tượng xung quanh và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    25    1    18-01-2022
5    29    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.