Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chăm sóc và giáo dục chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục chuẩn bị tâm thể cho trẻ 5 – 6 tuổi vào lớp 1 để đề xuất các biện pháp chăm sóc và giáo dục chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1, đáp ứng yêu cầu, đổi mới giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. | MỤC LỤC TT MỤC LỤC TRANG Mục lục 1 Danh mục các biểu mẫu 2 Phần mở đầu 3 1 Lý do chọn đề tài 3 2 Mục đích nghiên cứu 3 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 Giả thuyết khoa học 3 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6 Phương pháp nghiên cứu 4 7 Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu 4 8 Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm 4 Nội dung 5 5 I Cơ sở lý luận II Thực trạng 5 6 III Biện pháp 6 7 8 9 10 11 IV Hiệu quả đạt được 11 Kết luận và kiến nghị 12 13 1 Kết luận chung 12 13 2 Kiến nghị đề xuất 13 Tài liệu tham khảo 14 Một số hình ảnh minh họa 15 16 17 1 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 1 Khảo sát thực trạng PT thÓ PT nhËn PT ng n PT PTTC LV chÊt thøc ng thÈm mü KNXH t 33 95 30 86 30 86 31 89 30 86 Cha t 2 5 5 14 5 14 4 11 5 14 BẢNG 2 Kết quả đạt được PT thÓ PT nhËn PT ng n PT PTTC LV chÊt thøc ng thÈm mü KNXH t 35 100 33 95 33 95 33 95 35 100 Chưa 0 2 5 2 5 2 5 0 t 2 MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Bác Hồ của chúng ta đã từng nói Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan Quả đúng vậy trẻ em trông như một búp non nếu được chăm sóc chu đáo thì chắc chắn chồi non sẽ phát triển tốt. Cũng như con người nếu được chăm sóc có sự đầu tư ngay từ nhỏ thì trẻ sẽ dần dần lớn lên và phát triển toàn diện cả về đức trí lao thể mỹ . Với lứa tuổi mầm non chúng ta cần quan tâm nhất là trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn vì trẻ lứa tuổi này chuẩn bị bước vào lớp 1 một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với mẫu giáo lớn chuyển lên lớp 1 rất non nớt bởi vì trẻ đang sống trong một môi trường được sự chăm lo chu đáo của các cô giáo mầm non về cả dạy dỗ và nuôi dưỡng được các cô chăm sóc chu đáo nhiệt tình như người mẹ thứ hai của mình. Cho nên trẻ ở trong một môi trường hoàn toàn mới lạ trẻ sẽ khó tiếp cận và thích nghi ngay được. Nhiệm vụ của cô giáo mầm non là phải tạo cho trẻ mẫu giáo lớn một tâm thế vững vàng sẵn sàng bước vào lớp 1 để trẻ tiếp cận môi trường mới một cách tốt nhất nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức tốt ở bậc học tiểu học đạt hiệu quả nhất. Vì vậy việc nghiên cứu một số biện pháp chuẩn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.