Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non

Nghiên cứu về “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non” nhằm giúp trẻ phát triển tính tự lập mọi lúc mợi nơi, đối mặt được với tất cả những khó khăn Trẻ có cơ hội được thể hiện bản thân của mình trước tập thể và người khác. Hình thành kỹ năng vệ sinh, kỹ năng tự phục vụ ngay từ nhỏ để các con được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. | Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non. MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I Đặt vấn đề 2 do chọn đề tài 2 sở lý luận 3 sở thực tiễn 3 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm. 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu 4 Phần II Những biện pháp đổi mới để giải quyết vấn đề 4 1. Cơ sở lý luận để giải quyết vấn đề 5 2. Khảo sát thực trạng. 6 3. Các biện pháp thực hiện 7 4. Biện pháp thực hiện từng phần 7 5. Kết quả sau khi thực hiện đề tài 13 Phần III Kết luận và khuyến nghị. 15 1. Kết luận. 15 2. Các đề xuất và khuyến nghị. 16 Phần IV Tài liệu tham khảo 17 Minh chứng 18 1 20 Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non. PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục Mầm non có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Nhiệm vụ của Giáo dục mầm non là đào tạo ra những trẻ em khỏe mạnh phát triển hài hòa cả thể chất và tinh thần. Điều đó đã đặt gánh nặng lên vai những người làm công tác giáo dục đặc biệt là những cô giáo mầm non. Vậy làm thế nào để trẻ phát triển một cách toàn diện đây quả là một vấn đề lớn. Trẻ em chưa phải là người lớn nhưng đang từng giờ từng phút chuẩn bị trở thành người lớn dẫn dắt trẻ em đến với cuộc sống xã hội của người lớn và học hỏi mọi điều học ăn học nói học kiến thức học kỹ năng và đặc biệt là kỹ năng sống là vô cùng cần thiết. Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng phó giám đốc trung tâm Việt Group - Hà Nội cho rằng quot Chúng ta học ăn bằng cách ăn học đi bằng cách đi học viết bằng cách viết .và trẻ học kỹ năng sống bằng cách sống với những kỹ năng đó nghĩa là phải cho trẻ trải nghiệm tập thành thạo giúp chúng có bài học chứ không chỉ ghi chép các kiến thức quot . Kỹ năng sống là khả năng biết làm biết thực hiện việc gì đó một cách tự giác thành thạo trong mọi hoàn cảnh. Với trẻ nhỏ kỹ năng sống không phải là cái gì quá cao siêu bao gồm tính tự giác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    13    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.