Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá chất lượng thực phẩm của trẻ tại trường mầm non. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trao đổi, tuyên truyền với các bậc phụ huynh, ban giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường. | Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mầm non . MỤC LỤC Nội dung PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 02 . Cơ sở lý luận 02 . Cơ sở thực tiễn 04 2. Mục đích nghiên cứu 05 3. Đối tượng nghiên cứu 06 4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm 06 5. Các phương pháp nghiên cứu 06 6. Phạm vi nghiên cứu và thời gia thực hiện đề tài 06PHẦN II NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận để giải quyết vấn đề 07 2. Khảo sát thực trạng 07 3. Số liệu điều tra trước khi thực hiện 09 4. Các biện pháp thực hiện 10 5. Các biện pháp thực hiện từn phần 106. Kết quả đạt được so sánh đối chứng 28 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 29 2. Đề xuất và kiến nghị 30 1 30 Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mầm non . PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tên đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mầm non . 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác GD amp ĐT. Nghị quyết TW 2 khóa VIII đã nêu rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu là sự nghiệp của toàn dân toàn nước . Đồng thời giáo giáo dục mầm non cũng là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ vì trẻ là hạnh phúc của gia đình là tương lai của đất nước là lớp người kế tục sự nghiệp của đất nước. Vì lứa tuổi này vốn có một tiềm lực phát triển mạnh mẽ nếu được chăm sóc nuôi dưỡng tốt các cháu sớm được phát triển về thể chất trí tuệ và tình cảm một cách đúng hướng. Đó là giai đoạn cực kì quan trọng trong sự nghiệp hình thành nhân cách. Ở lứa tuổi mầm non việc chăm sóc nuôi dưỡng có một tầm quan trọng đặc biệt nó tạo điều kiện về thể chất cho sự phát triển toàn diện cho trẻ không những trong hiện tại mà còn ảnh hưởng đến tương lai trẻ sau này. Để đảm bảo có một sức khỏe tốt cường tráng dẻo dai cần chú ý đến các chất dinh dưỡng vì dinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.