Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học

Nghiên cứu về“Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học” nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Tìm ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. | Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động LQTPVH Mục lục Mục lục Trang 1 I Phần I Đặt vấn đề Trang 2 1. Lý do chọn đề tài Trang 2 2. Mục đích nghiên cứu Trang 2 tượng nghiên cứu Trang 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Trang 3 5. Phương pháp nghiên cứu Trang 3 6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu Trang 3 Phần II Những biện pháp đổi mới để giải quyết II Trang 4 vấn đề 1. Cơ sở lý luận Trang 4 2. Thực trạng Trang 5 3. Những biện pháp thực hiện Trang 6 4. Biện pháp thực hiện biện pháp từng phần Trang 6 Biện pháp 1 Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí của Trang 6 trẻ. Biện pháp 2 Nghiên cứu kỹ tác phẩm. Trang 7 Biện pháp 3 Hình thức cho trẻ làm quen với tác Trang 8 phẩmvăn học. Biện pháp 4 Lồng ghép các môn học khác khi cho Trang 11 trẻ LQTPVH. Biện pháp 5 Tạo môi trường hoạt động cho trẻ Trang 12 ôn lại tác phẩm văn học . . Biện pháp 6 Tổ chức ôn luyện mọi lúc mọi nơi Trang 16 ôn luyện thông qua lễ hội . Biện pháp 7 Tuyên truyền kết hợp với phụ Trang 17 huynh. Biện pháp 8 Kích lệ tuyên dương Trang 18 5. Kết quả sau khi thực hiện đề tài Trang 19 a. Kết quả đạt được Trang 19 b. Kết quả số liệu cụ thể Trang 20 III Phần III Kết luận và khuyến nghị Trang 21 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Chưa từng làm mẹ nhưng em có một đàn con vì yêu các con em làm cô giáo màm non Trích lời bài hát em là cô giáo mầm non Bất kể một người mẹ nào cũng luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con em mình và tôi cũng một giáo viên được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo 5 6 tuổi đã 5 năm học liền. Trong quá trình chăm sóc nuôi dạy các cháu do tôi phụ trách qua từng năm học tôi thây nhiều cháu còn hạn chế nhiều về ngôn ngữ tiếng Việt. Cũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi đã tìm tòi nghiên cứu nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nắm bắt nhu cầu và khả năng của trẻ nhất là sự phát triển ngôn ngữ để từ đó tôi đề ra cho mình nhiệm vụ là phải nghiên cứu làm sao giúp cho trẻ có khả năng phát triển ngôn ngữ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    36    1    24-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.