Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Kinh nghiệm chỉ đạo Giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non

Mục đích nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm Mầm non nhằm tìm ra những biện pháp chỉ đạo nhằm giúp Giáo viên thực hiện tốt Chương trình giáo dục Mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kinh nghiệm chỉ đạo Giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non. PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tên đề tài Kinh nghiệm chỉ đạo Giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non 2. Lý do chọn đề tài . Cơ sở lý luận Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Giáo dục mầm non có mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất tình cảm đạo đức thẩm mỹ trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết đặt nền tảng cho việc học tập ở cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Như Hồ Chí Minh đã từng nói Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt . Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục nhất là ở bậc học mầm non là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhu cầu gửi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng mạng lưới giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ trương đa dạng hoá các loại hình công lập tư thục Quyết định số 60 2011 QĐ TTg ngày 26 10 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 2015 được ban hành và triển khai thực hiện. Sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước giành cho giáo dục mầm non chất lượng giáo dục mầm non là một trong những căn cứ quan trọng cho những chủ trương biện pháp và hoạt động giáo dục tiếp theo nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Hiện nay trước yêu cầu đổi mới chương trình Giáo dục Mầm non nằm trong xu hướng chung của đổi mới GD amp ĐT. Đặc biệt là đổi mới chương trình Giáo dục Tiểu học đặt ra cho Giáo dục Mầm non cần có sự tiếp nối có hiệu quả chuẩn bị tốt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.