Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Kinh nghiệm đổi mới trong quản lý phòng chống bạo lực học đường tại trường Mầm non B Hưng Phú, năm học 2019-2020

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm Tuyên truyền về phòng chống hành vi bạo lực tại gia đình; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo lực học đường, bạo hành trẻ em; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; . | PHẦN A ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của vấn đề Tại Việt Nam bạo lực học đường hiện nay đang là vấn đề rất nghiêm trọng. Theo một số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ trong một năm học toàn quốc xảy ra gần 1600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Số liệu này cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối tại mọi cấp học lớp học với mức độ gia tăng ngày càng cao và hậu quả ngày càng lớn. Mầm non là bậc học nhỏ nhất trong các bậc học ở đây trẻ mầm non phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn ít có trường hợp trẻ mầm non đánh nhau có chăng cũng không đến mức độ nghiêm trọng. Điều mà các bậc phụ huynh và xã hội quan tâm trong trường mầm non là vấn đề bạo hành trẻ em nghĩa là trẻ em đến trường mầm non bị đánh quát áp lực về tinh thần ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của đứa trẻ sau này. Ở nước ta trong những năm gần đây dư luận xã hội lên tiếng khá nhiều về bạo lực học đường hay bạo hành trẻ em với những lo ngại về sự đa dạng và mức độ nguy hiểm của hành vi này. Thực chất bạo lực học đường hay bạo hành trẻ em không phải là một vấn đề mới nhưng càng ngày mức độ và tính chất của hành vi càng nguy hiểm phức tạp hơn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về các vụ giáo viên ngược đãi học sinh từ mẫu giáo cho đến đại học như vụ việc bảo mẫu hành hạ dã man một cháu nhỏ tại cơ sở mầm non chủ yếu là diễn ra ở các trường tư thục trên cả nước. Chính sự cấp bách trên để quản lí tốt trường mầm non phòng chống bạo lực học đường bạo hành trẻ em dưới mọi hình thức. Là cán bộ quản lí tôi lựa chọn Kinh nghiệm đổi mới trong quản lý phòng chống bạo lực học đường tại trường Mầm non B Hưng Phú năm học 2019-2020 để nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn công tác của mình. 2. Tổng quan về sáng kiến Cơ sở lý luận Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo ngang ngược bất chấp công lý đạo lý xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học. Bạo lực học đường bao gồm các hành vi bạo lực về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.