Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp Một

Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm đánh giá thực trạng trong việc rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp Một ở trường tôi đang dạy. Từ đó, đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng nói và phát triển nhân cách cho học sinh. | Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp Một PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp Một I. Lý do chọn đề tài Không biết từ bao giờ trải qua hàng ngàn năm tiến hóa của loài người ngôn ngữ tiếng nói từ tác dụng sơ khai là trao đổi thông tin đã đóng vai trò biểu hiện tình cảm trạng thái tâm lý và là một yếu tố quan trọng biểu lộ văn hoá tính cách con người. Việc giáo dục lời nói trong giao tiếp từ xưa đã được ông cha ta rất coi trọng Học ăn học nói học gói học mở Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Để đánh giá một con người chúng ta cũng phải có sự thử thách qua giao tiếp hàng ngày với họ Chim khôn thử tiếng người ngoan thử lời . Mặt khác việc giao tiếp ứng xử khéo léo cũng giúp chúng ta thành công về nhiều lĩnh vực Khéo bán khéo mua cũng thua người khéo nói . Với trẻ em lứa tuổi đang hình thành nhân cách ngay từ khi các em còn rất nhỏ chúng ta đã rất chú trọng Trẻ lên ba cả nhà học nói . Ngành giáo dục đào tạo nói chung và ngành giáo dục tiểu học nói riêng đã được xã hội trao cho trọng trách đáng tự hào là giáo dục trẻ em ngay từ những ngày đầu bước chân tới trường. Từ bao đời nay việc giáo dục ở nhà trường đã áp dụng phương châm Tiên học lễ hậu học văn . Trước mục tiêu lớn của nền giáo dục Việt Nam hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng đã được toàn xã hội quan tâm. Đảng và nhà nước ta khẳng định quot Giáo dục là quốc sách hàng đầu quot . Vậy muốn có hệ thống giáo dục quốc dân phát triển mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế toàn cầu hoá chúng ta cần có một nền tảng vững chắc đó là bậc Tiểu học cho nên nhà nước ta đã chỉ đạo xây dựng chương trình Tiểu học mới Chương trình Tiểu học 2000 trong đó bộ môn Tiếng Việt Tiểu học có thể nói là môn học quot công cụ quot có tính chất chủ công mà thứ công cụ này học sinh chỉ bắt đầu được học ngay từ lớp 1. Thật vậy chương trình Tiếng Việt lớp 1 chiếm tỷ trọng 50 thời lượng dạy và học 11 22 tiết trong 1 tuần . Chương trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    13    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.