Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng

Mục đích nghiên cứu đề sáng kiến là trên cơ sở nghiên cứu sự hứng thú của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong các tiết toán, qua đó đề xuất một số biện pháp “Nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng". | MỤC LỤC TT NỘI DUNG Trang PHẦN I MỞ ĐẦU 2 I. Lý do chọn đề tài 2 II. Mục đích nghiên cứu 2 III. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 V. Phạm vi nghiên cứu 3 VI. Phương pháp nghiên cứu 3 VII. Cấu trúc SKKN 3 PHẦN II NỘI DUNG 4 I. Cơ sở lý luận 4 II. Thực trạng 5 III. Một số biện pháp 6 1. Tạo môi trường toán học cho trẻ. 6 2. Sáng tạo linh hoạt thay đổi hình thức trong việc hình thành 8 các biểu tượng toán học cho trẻ. 3. Sáng tạo và cải tiến một số trò chơi. 11 4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. 14 5. Kết quả đạt được 15 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 I. Kết luận 16 II. ̀ ̣ ̣ Bai hoc kinh nghiêm 16 III. Kiến nghị 17 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là khâu quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách toàn diện của trẻ và cho trẻ bước vào học phổ thông. Việc hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mầm non có một vai trò to lớn. Dạy toán cho trẻ không nhằm đào tạo cho trẻ những nhà toán học mà nhằm phát triển ở trẻ khả năng nhanh nhậy trí thông minh sự phán đoán phân tích so sánh tổng hợp. Giúp trẻ có được những kiến thức sơ đẳng về tập hợp con số phép đếm về kích thước hình dạng khả năng định hướng không gian. Đặc biệt hơn đối với trẻ 5 tuổi việc hình thành biểu tượng toán sơ đẳng là một nội dung quan trọng bổ xung vào hành trang cho trẻ khi bước vào lớp một và góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Môn toán là môn học rất khô khan và cứng nhắc các tiết học toán đặc biệt là tiết học hình thành các biểu tượng về số lượng con số và phép đếm thường lặp đi lặp lại nhiều lần các tiết học có nội dung giống nhau chỉ khác về số lượng là 5 6 7 .10. Cho nên nếu ta chỉ tập chung vào kiến thức dạy trẻ theo đúng các bước nếu lặp lại khi học trẻ thường rất nhanh chán sẽ không thu hút được sự chú ý của trẻ. Hiệu quả của việc hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    71    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.