Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi tại Trường mầm non Lăng Can

Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra một số biện pháp để rèn luyện phát triển Ngôn ngữ cho trẻ một cách nhẹ nhàng, trẻ được thoải mái, tự nhiên, hoạt động không gò bó để có vốn từ cho trẻ đạt được kết quả tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo! | MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề 2. Mục đích nghiên cứu. 3 3. Đối tượng nghiên 4. Kế hoạch nghiên 5. Phương pháp nghiên PHẦN II NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận c ủa sáng 2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng . Kết quả khảo sát thực . Những điển mạnh khi thực hiện . Những khó khăn mà bản thân tôi gặp phải trong quá trình thực hiện đề tài đó 3. Các biện pháp được sử dụng để giải quyết vấn Giải pháp 1 Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ ở mọi lúc mọi Giải pháp 2 Giáo dục ngôn ngữ thông qua các giờ học Giải pháp 3 Giáo dục ngôn ngữ thông qua các trò Giải pháp 4 Phối hợp với phụ 4. Hiệu quả của sáng PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết 2. Kiến IV. TÀI LIỆU THAM 1 PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngôn ngữ có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em. Ngôn ngữ là phương tiện giữ gìn bảo tồn truyền đạt và phát triển những kinh nghiệm lịch sử và phát triển xã hội của loài người. Trẻ em sinh ra đầu tiên là những cơ thể sinh học nhờ có ngôn ngữ là phương tiện giao lưu bằng hoạt động tích cực của mình dưới sự giáo dục và dạy học của người lớn trẻ em dần chiếm lĩnh được những kinh nghiệm lịch sử xã hội của loài người và biến nó thành cái riêng của mình. Trẻ em lĩnh hội ngôn ngữ sẽ trở thành những chủ thể có ý thức lĩnh hội kinh nghiệm của loài người xây dựng xã hội ngày càng phát triển hơn. Ngôn ngữ là phương tiện để phát triển tư duy là công cụ hoạt động trí tuệ và là phương tiện để giáo dục tình cảm thẩm mỹ cho trẻ. Như vậy ngôn ngữ có vai trò to lớn đối với xã hội và đối với con người. Vấn đề phát triển ngôn ngữ một cách có hệ thống cho trẻ ngay từ nhỏ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Là một cô giáo Mầm Non trực tiếp dạy trẻ 24 36 tháng tôi luôn có những suy nghĩ trăn trở làm sao để dạy các con phát âm chuẩn chính xác đúng Tiếng Việt. Vì thế tôi đã dạy các con thông qua các môn học khác nhau và dạy các con ở mọi lúc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.