Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kỹ năng, phương pháp để nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ 4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Cho trẻ làm quen với thuật ngữ toán học và các chữ số ở mọi lúc mọi nơi; Làm đồ dùng trực quan phù hợp với giờ học; Lồng ghép tích hợp các hoạt động vào giờ học; Xây dựng giờ dạy lồng ghép hoạt động ngoài giờ học; . | MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Mục lục 1 I. Đặt vấn đề 2 II. Giải quyết vấn đề 3 1. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 3 5 2. Các biện pháp đó tiến hành để giải quyết vấn đề. 5 11 3. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 12 III. Kết luận kiến nghị 13 1. Kết luận 13 14 2. Những ý kiến đề xuất 14 Tài liệu tham khảo 15 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Để thực hiện tốt giảng dạy theo chương trình giáo dục Mầm non mới đòi hỏi phải giáo dục trẻ theo 5 lĩnh vực gồm Phát triển nhận thức phát triển thể chất phát triển ngôn ngữ phát triển tình cảm xã hội phát triển thẩm mỹ Trong đó lĩnh vực phát triển nhận thức mà đặc biệt là bộ môn toán nhằm hình thành cho trẻ những biểu tượng ban đầu về toán học là vô cùng quan trọng là cơ sở là tiền đề để trẻ tiếp tục tiếp thu kiến thức khó hơn ở bậc học trên . Với tôi hoạt động làm quen với toán ở lớp 4 5 tuổi rất trừu tượng phong phú Nhận thức về hoạt động làm quen với toán của trẻ lớp tôi còn nhiều hạn chế trẻ cần phải có tri thức từ lúc ban đầu. Vì vậy tôi thấy quot Làm quen với toán quot ở lứa tuổi mầm non vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ. Cho trẻ làm quen với những biểu tượng toán ngay từ tuổi mầm non là một việc rất cấn thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất năng lực hoạt động cho mình như Tìm tòi quan sát so sánh thông qua hoạt động với toán để giúp trẻ hình thành những biểu tượng ban đầu về toán như Số lượng kích thước hình dạng định hướng không gian để sau này trẻ vững vàng tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn toán những giai đoạn tiếp theo. Thế nhưng trong quá trình dạy trẻ làm quen với toán đê giúp trẻ nhận biết sâu sắc có được những kiến thức mà mình mong muốn thì vấn đề không thể thiếu được ở đây đó là Phải truyền thụ những kiến thức của giáo viên đến với trẻ. Giáo viên cần phải tìm tòi khám phá nghiên cứu để tải những kiến thức nội dung cần mang đến cho trẻ sao cho trẻ cảm thấy đơn giản gần gũi mà lại dễ hiểu. Như vậy giờ học mới có hiệu quả. Nhưng để đạt được hiệu quả thì giáo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.