Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn chữ cái

Việc hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi “Làm quen chữ cái” là cơ hội tốt để sớm hình thành ở trẻ những năng lực hoạt động ngôn ngữ, thái độ, phát triển trí tuệ, kỹ năng làm quen với chữ cái và đặc biệt là phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi. Chuẩn bị cho trẻ một hành trang “Tiếng việt” vững chắc để trẻ bước vào lớp 1. Mời các bạn cùng tham khảo! | SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn chữ cái MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 I. Lý do chọn đề tài . . .1 II. Mục đích nghiên cứu . .1 tượng nghiên cứu . . .2 IV. Đối tượng thực nghiệm . . .2 V. Phạm vi nghiên cứu . .2 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .3 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 TRẠNG . . .4 1. Thuận lợi . 4 2. Khó khăn . . .4 3 Thực trạng tại lớp. . 4 PHÁP . .5 1. Tạo môi trường làm quen chữ cái 5 2. Dạy trẻ làm quen chữ cái ở mọi lúc mọi nơi 6 3. Dạy trẻ làm quen với chữ cái trên tiết học . . 7 4. Dạy trẻ làm quen với chữ cái bằng các trò chơi . .7 5. Lồng ghép tích hợp các môn học khác . .8 6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ làm quen với chữ cái . 10 7. Giáo dục cá nhân trẻ và phối kết hợp phụ huynh . .10 PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN . . .12 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN . .12 II. Kết luận . .13 III. Khuyến nghị . . . 14 1 15 SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn chữ cái PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bác Hồ - Vị lãnh tụ thiên tài vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam cho rằng Đứa trẻ hiền lành hay độc ác không phải do bản chất vốn có của trẻ mà chính là do sự giáo dục của người lớn. Hiền dữ đâu phải là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên Thấm nhuần lời dạy của Bác công tác giáo dục đào tạo thế hệ mầm non - những người chủ tương lai của đất nước đã đang và sẽ là chủ trương lớn của toàn Đảng toàn dân. Để thực hiện tốt được mục tiêu đó đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có tấm lòng yêu nghề mến trẻ một cách thực sự. Bằng tất cả những kiến thức kỹ năng mình đã được đào tạo chuyên ngành cùng với lương tâm nghề nghiệp để đầu tư trí tuệ công sức lên mỗi cuốn giáo trình mỗi trang giáo án . Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy trong năm học vừa qua tôi luôn tìm tòi áp dụng mọi hình thức đổi mới và nâng cao phương pháp quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt là trong môn học làm quen với chữ cái bởi môn học này có vai trò rất quan trọng nó là một phương tiện hỗ trợ cho trẻ lĩnh hội kiến thức sau này. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    11    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.