Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng

Đề tài nghiên cứu và thực hiện nhằm mục đích như đề xuất tăng cường một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng ngày một đi vào chất lượng hiệu quả. Bên cạnh điều kiện thiết yếu về CSVC cần quan tâm đến chất lượng dạy và học. Trong đó đặc biệt chú ý quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, đây là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự thành công trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của một nhà trường nhằm đáp ứng kịp thời với sự phát triển đi lên của toàn xã hội, ngành giáo dục nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ bậc học mầm non nói riêng. | SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong công cuộc đổi mới của đất nước giáo dục có một vị trí hết sức quan trọng đó là thực hiện mục tiêu Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân là cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa và là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt . Trường mầm non là nơi có nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu bồi dưỡng cho các cháu trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Chính vì vậy mà sự nghiệp Giáo dục nói chung và Giáo dục Mầm non nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng Nhà nước và toàn xã hội. Đặc biệt năm học 2019-2020 là năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân nói riêng tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh cuộc vận động Hai không cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và năm học được xác định với chủ đề Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý các trường học trong địa bàn quận . Thực hiện về đích sớm các chỉ tiêu Đề án phát triển GD của quận Thanh Xuân. Đây cũng là năm học toàn ngành giáo dục đã phải đương đầu với những khó khăn thách thức vô cùng to lớn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bên cạnh đó đầu năm học trường mầm non Thanh Xuân Trung có 03 giáo viên được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng tại các trường mầm non trong quận và có 01 giáo viên chuyển công tác. Do thiếu nhiều giáo viên nên trường được tiếp nhận số lượng đông giáo viên mới về trường qua đợt tuyển viên chức đầu năm học Do vậy với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý người Hiệu trưởng đứng đầu một nhà trường tôi luôn suy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    11    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.