Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Mục đích của Sáng kiến kinh nghiệm nhằm giúp trẻ phát âm chuẩn các từ. Phát triển vốn từ cho trẻ. Phát triển một cách toàn diện cho trẻ về ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ, tình cảm và quan hệ xã hội. Hỗ trợ đồng nghiệp và phụ huynh trong quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 – 36 tháng. | MỤC LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . A. ĐẶT VẤN ĐỀ . I. Lý do chọn đề tài . II. Mục đích của SKKN . III. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. Cơ sở lý luận . II. Cơ sở thực tiễn . Thuận lợi . Khó khăn . III. Các biện pháp . 1. Biện pháp 1 Khảo sát trẻ đầu năm . 2. Biện pháp 2 Trò chuyện với trẻ . 3. Biện pháp 3 Phát triển vốn từ cho trẻ thông qua giờ học Nhận biết tập nói . . 4. Biện pháp 4 Tổ chức cho trẻ chơi theo từng nhóm . 5. Biện pháp 5 Sử dụng tranh ảnh trong các hoạt động để phát triển ngôn ngữ cho trẻ . 6. Biện pháp 6 Các hoạt động khác . a. Phát triển vốn từ thông qua giờ hoạt động góc . b. Phát triển vốn từ thông qua hoạt động ngoài trời các buổi tham quan . . c. Sử dụng đồ dùng đồ chơi trong mọi hoạt động để phát triển ngôn ngữ cho trẻ . 7. Biện pháp 7 Sử dụng các trò chơi kết hợp đọc đồng dao ca dao . . 8. Biện pháp 8 Kết hợp với phụ huynh . IV Hiệu quả của SKKN . C. KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN . I Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm . II Khuyến nghị . III Kết luận . MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 24 36 THÁNG TUỔI A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Ngôn ngữ là một trong những yếu tố rất quan trọng để trẻ phát triển toàn diện về nhân cách ngôn ngữ có vai trò là một phương tiện hình thành và phát triển nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh. Ngôn ngữ đã giúp trẻ tìm hiểu khám phá và nhận thức về môi trường xung quanh. Nhờ có ngôn ngữ trẻ nhận biết ngày càng nhiều các sự vật hiện tượng mà trẻ được tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra ngôn ngữ còn là phương tiện phát triển tình cảm đạo đức thẩm mĩ. Đó cũng chính là phương tiện để giao tiếp quan trọng nhất đặc biệt đối với trẻ nhỏ là phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc với những người xung quanh hình thành những cảm xúc tích cực. Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ từ 24 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi nói riêng có số lượng từ tăng nhanh. Nói như vậy để chứng minh rằng Phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ mầm non . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.