Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức

Mục đích của sáng kiến giúp trẻ phát triển nhận thức về Khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với một số khái niệm toán sơ đẳng. Nội dung giáo dục trẻ mầm non mới chỉ dừng lại ở việc cho trẻ tiếp cận với những kiến thức tiền khoa học mà nó có thể lồng ghép vào rất nhiều các hoạt động khác nhau. | Sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do viết sáng kiến Khám phá khoa học là một trong những chiến lược quan trọng giúp phát triển tư duy và năng lực của trẻ. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay hầu hết trẻ em đều ít có cơ hội để trải nghiệm khám phá thế giới một cách tự nhiên nhất. Hầu hết kinh nghiệm và kiến thức của trẻ có được đều mang tính thụ động và máy móc. Trước tình hình dịch Sad-Covi 2 hiện nay trong lúc xã hội đang căng mình chống dịch thiết nghĩ mỗi nhà giáo nên tìm cách giảm áp lực khó khăn cho các gia đình và nhà trường ưu tiên cho bảo vệ sức khỏe và an toàn của học sinh thì việc sử dụng các công cụ dạy học hiện đại đổi mới phương pháp dạy càng trở nên cần thiết. Có lẽ vì thế mà bản thân tôi bằng kinh nghiệm nghề nghiệp sau nhiều năm đứng lớp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục đã luôn suy nghĩ tìm tòi cách thức đưa cuộc sống thực tế vào các hoạt động giáo dục của mình để phần nào đó hoàn thành nhiệm vụ giáo dục giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm khám phá khoa học một cách tự nhiên hiệu quả vui vẻ hơn. Xuất phát từ những suy nghĩ trên tôi quyết định lựa chọn đề tài Sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 -5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức 2. Mục đích của sáng kiến Chương trình giáo dục mầm non quy định nội dung lĩnh vực phát triển nhận thức bao gồm Khám phá khoa học khám phá xã hội làm quen với một số khái niệm toán sơ đẳng. Nội dung giáo dục trẻ mầm non mới chỉ dừng lại ở việc cho trẻ tiếp cận với những kiến thức tiền khoa học mà nó có thể lồng ghép vào rất nhiều các hoạt động khác nhau. Thực tế ở mỗi giáo viên việc lựa chọn các thiết kế các nội dung khám phá khoa học sáng tạo vẫn còn nhiều lúng những hoạt động khám phá này tôi hy vọng có thể nuôi dưỡng trẻ trở thành những người học tích cực có kiến thức phong phú đa dạng về thế giới xung quanh thúc đẩy sự phát triển trong giai đoạn đầu đời của trẻ. Đồng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.