Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp kích thích trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ hoạt động tạo hình

Đề tài nghiên cứu và thực hiện nhằm mục đích đưa ra một số biện pháp kích thích trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ hoạt động tạo hình như: Tự học tự bồi dưỡng; Phương pháp hướng dẫn phải dựa vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm; Thay đổi các hình thức vào bài để gây hứng thú cho trẻ; Tạo cho trẻ yêu thích nghệ thuật bằng cách cho trẻ tiếp xúc với các xu hướng nghệ thuật tạo hình dân gian và hiện đại. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ TẠO HUYỆN GIA LÂM TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp kích thích trẻ 5 6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ hoạt động tạo hình Lĩnh vực Môn Giáo dục mẫu giáo Tên tác giả Lê Thị Thu Thủy Giáo viên Lớp mẫu giáo Lớn A2 Một số biện pháp kích thích trẻ 5 6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ tạo hình Năm học 2019 2020 2 19 MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 4 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 6 1. Cơ sở lý luận . 6 2. Cơ sở thực tiễn . 6 . Thuận lợi . 7 3. Biện Pháp thực hiện . 9 . Biện Pháp 1 Tự học tự bồi dưỡng . 9 . Biện Pháp 2 Phương pháp hướng dẫn phải dựa vào trẻ lấy trẻ làm trung tâm. . 10 . Biện pháp 3 Thay đổi các hình thức vào bài để gây hứng thú cho trẻ . 11 . Biện pháp 4 Tạo cho trẻ yêu thích nghệ thuật bằng cách cho trẻ tiếp xúc với các xu hướng nghệ thuật tạo hình dân gian tranh Đông Hồ tranh thêu tranh lụa và hiện đại Các trường phái tranh của các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới tranh trừu tượng . 12 . Biện pháp 5 Tổ chức đa dạng các hình thức và các nguyên liệu trong hoạt động tạo hình. . 13 . Biện pháp 6 Dạy tạo hình thông qua các hoạt động khác . 15 . Biện pháp 7 Thay đổi hình thức trưng bày sản phẩm và nhận xét tranh . 19 4. Kết quả đạt được . 20 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 21 1. KẾT LUẬN . 21 2. Khuyến nghị . 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 26 Một số biện pháp kích thích trẻ 5 6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ tạo hình I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trẻ em là mầm non của đất nước . Bởi vậy chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em chính là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước ngày một tươi sáng hơn. Việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục là cơ sở hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này. Nâng cao chất lượng giáo dục nói chung đặc biệt là giáo dục lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ trong đó hoạt động tạo hình là sự khai thác những mặt mạnh của loại hình nghệ thuật để giáo dục cho trẻ và cách nhìn nhận đánh giá cái đẹp sự say mê sáng tạo ra cái đẹp có lẽ không một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.