Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non

Khả năng định hướng trong không gian của trẻ còn hạn chế, nhiều trẻ tới cuối độ tuổi vẫn còn nhầm lẫn các phía của bản thân và các phía của đối tượng khác (có sự định hướng) và sử dụng các từ ngữ toán học chưa chuẩn xác vẫn còn lẫn lộn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp giáo dục cho trẻ! | BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Để đất nước giàu mạnh thì những chủ nhân tương lai phải được chuẩn bị một cách đầy đủ về thể chất tâm lý nhân cách và nhận thức. Trong các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo song hoạt động học tập có chủ định trong các giờ hoạt động chung đó là hoạt động cung cấp chủ yếu có hệ thống cần trang bị cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Giáo dục mầm non của chúng ta đang từng bước hoàn thiện mình hơn cả về nội dung và phương pháp. Trong mỗi một lĩnh vực điều có sự thay đổi để phù hợp hơn với tâm sinh lý của trẻ theo từng thời kì theo từng bước phát triển của trẻ. Đối với lĩnh vực phát triển nhận thức là lĩnh vực được chú trọng nhất trong giáo dục trẻ đặc biệt với trẻ 5 tuổi. Trong lĩnh vực nhận thức trẻ được lĩnh hội về tri thức để hoàn thiện mình. Nhưng trong thực tế cho thấy rằng giáo dục mầm non chưa chú trọng dạy trẻ định hướng về thời gian và không gian hoạt động định hướng trong không gian tuy là một nội dung nhỏ trong việc cho trẻ mầm non làm quen với toán nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Trong chương trình mới chú trọng dạy trẻ về số lượng kích thước hình dạng còn riêng về thời gian và không gian thì đã được đề cập đến tuy nhiên chưa được quan tâm nhiều và đi sâu trong kế hoạch có đưa nội dung dạy trẻ nhưng hình thức và phương pháp chưa được đổi mới chưa có nhiều hoạt động đa dạng được đưa vào trong chương trình nên chưa thu hút được trẻ. Trong chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay việc dạy trẻ làm quen với toán đóng vai trò trong việc cung cấp kiến thức ban đầu cho trẻ. Làm quen với toán ngay từ tuổi mầm non là việc hoàn toàn đúng đắn và cần thiết giúp trẻ tìm tòi quan sát so sánh khám phá phân loại. Xuất phát từ nhận thức của trẻ từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng từ tư duy trừu tượng quay trở về thực hiễn. Thông qua hoạt động làm quen với toán giúp trẻ nhận thức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.