Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp tăng cường rau sạch vào bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non

Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm tìm ra các biện pháp chỉ đạo để tăng cường nguồn rau sạch vào bữa ăn bán trú cho trẻ tại trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc qua rau củ tại bếp ăn tập thể của trường mầm non. | Một số biện pháp tăng cường rau sạch vào bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1 Lí do chọn đề tài. 2 2 Mục đích nghiên cứu. 3 3 Đối tượng nghiên cứu. 4 4 Đối tượng khảo sát thực nghiệm. 4 5 Phương pháp nghiên cứu. 4 6 Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu. 4 PHẦN II NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VÂN 4 ĐỀ 1 1. Cơ sở lý luận 4 2 2. Khảo sát thực trạng. 6 Thuận lợi 7 Khó khăn 7 3 Số liệu điều tra trước khi thực hiện. 8 4 Những biện pháp thực hiện. 9 5 Biện pháp thực hiện Biện pháp từng phần . 9 5. 1 Biện pháp 1 Khảo sát cơ sở sản xuất kinh doanh rau sạch 9 trên địa bàn. Biện pháp 2 Hợp đồng thực phẩm. 10 Biện pháp 3 Lựa chọn rau sạch đưa vào bếp ăn bán trú nhà 11 trường cho trẻ theo mùa vụ. Biện pháp 4 Chỉ đạo bộ phận nuôi dưỡng kế toán lựa 14 chọn kiểm tra kỹ khi giao nhận thực phẩm vào bếp ăn hàng ngày. Biện pháp 5 Tăng cường kiến thức cho cô nuôi khi sơ chế 17 và chế biến thực phẩm tại bếp ăn hàng ngày. Biện pháp 6 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt kế 18 hoạch tăng gia rau sạch tại khuôn viên hiện có của trường. 5. 7 Biện pháp 7 Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá. 26 Biện pháp 8 Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo 27 dục. 6 Kết quả thực hiện có đối chứng. 28 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 29 1 Kết luận. 29 2 Các đề xuất và khuyến nghị. 29 PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 1 31 Một số biện pháp tăng cường rau sạch vào bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non PHẦN VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai . Trẻ ở lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng cho việc phát triển tầm vóc trí tuệ con người trưởng thành nhiệm vụ của giáo dục mầm non là chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở độ tuổi mầm non là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để trẻ em lớn lên và trưởng thành tốt là cả một quá trình từ khi mới trào đời trẻ được vuốt ve âu yếm bằng sự yêu thương chăm sóc của ông bà cha mẹ và người thân đến tuổi đến trường thì người đầu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.