Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua các bài tập phát triển nhóm cơ nhỏ tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi A trường Mầm non 8/3, Nha Trang

Mục đích nghiên cứu sáng kiến là giúp trẻ được trải nghiệm với các bài tập phát triển nhóm cơ nhỏ để rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, cơ tay. Đây là yếu tố quan trọng giúp trẻ thực hiện một số công việc tự phục vụ được tốt hơn. Trẻ thực hiện được một số công việc tự phục vụ đơn giản như: buộc dây giày, cài và cởi cúc áo, xâu, buộc dây, kéo khóa, tập mặc quần, phơi quần áo | MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ 02 1. Lý do chọn đề tài. 02 2. Mục đích nghiên cứu. 03 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 03 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 03 5. Phạm vi nghiên cứu. 04 6. Biện pháp nghiên cứu. 04 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 03 1. Cơ sở lý luận. 04 2. Thực trạng. 05 3. Các biện pháp thực hiện 07 4. Hiệu quả 33 C. KẾT LUẬN 36 1. Bài học kinh nghiệm 36 2. Kiến nghị 37 Phụ lục của đề tài 39 Phụ lục 1 39 Phụ lục 2 41 Tài liệu tham khảo 45 Một số hình ảnh minh chứng 48 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 1 a Lý do về mặt lý luận Thực hiện Chỉ thị số 3008 CT BGDĐT ngày 18 8 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ gồm giúp trẻ nhận thức về bản thân sự tự tin tự lực thực hiện những quy tắc an toàn thông thường biết làm một số việc đơn giản biết tự phục vụ hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết thể hiện tình cảm sự chia sẻ hợp tác kiên trì vượt khó hình thành một số kỹ năng ứng xử phù hợp với gia đình cộng đồng bạn bè và môi trường. Trong đó tự phục vụ được xem là một trong những kỹ năng quan trọng trong nội dung đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Đặc điểm của trẻ mẫu giáo nói chung và trẻ 3 4 tuổi nói riêng rất thích khẳng định mình muốn được làm người lớn bên cạnh đó sự tự ý thức ở trẻ bắt đầu xuất hiện trẻ lên ba bắt đầu có những nguyện vọng độc lập. Trẻ muốn tự mình làm một số công việc như tự thay quần áo tự xúc ăn tự chọn quần áo mà trẻ thích muốn phụ giúp mẹ việc nhà tự chọn đồ chơi tự chọn sách mà trẻ thích Trẻ thường nói để con làm con tự ăn được con biết mặc áo mà không muốn có sự can thiệp hay giúp đỡ của người lớn. Tuy nhiên sự phát triển của cơ tay và các cơ ngón tay chưa thực sự khéo léo cho nên trẻ dễ làm hỏng hoặc đổ vỡ. Muốn điều này được cải thiện thì trẻ cần phải được tập luyện thường xuyên cần có những đồ dùng phù hợp để trẻ được trải nghiệm liên tục. b Lý do về mặt thực tiễn Trong thực tế việc cho trẻ rèn luyện kỹ năng tự phục vụ đã duy trì thường .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
245    24    3    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.