Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 4 - 5 tuổi ở trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ; Lập kế hoạch theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của trẻ khuyết tật; Xây dựng vòng tay bè bạn; Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện cho trẻ | 1. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Tất cả mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được đi học điều này đã được khẳng định trong Công ước của Liên hợp Quốc về quyền trẻ em. Trẻ khuyết tật cũng như bao trẻ em khác đều có quyền được học tập vui chơi và tham gia vào mọi hoạt động của xã hội trong khả năng có thể. Song do ảnh hưởng của khuyết tật và các rào cản khác nhau khiến cho việc sinh hoạt học tập lao động và hòa nhập cộng đồng của các em gặp rất nhiều khó khăn. Để tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng cho các em khuyết tật thì giáo dục là một trong những biện pháp có vị trí và vai trò quan trọng đặc biệt là giáo dục tiếp cận dựa trên đánh giá tổng thể cá nhân khả năng và nhu cầu của từng cá nhân trẻ. Nếu như trong xã hộ lạc hậu sự nghèo đói sự thiếu hiểu biết thiếu chăm sóc là nguyên nhân dẫn đến khuyết tật thì trong xã hội văn minh sự lạm dụng các chất hóa học trong trồng trọt chăn nuôi trong chế biến thực phẩm nạn ô nhiễm môi trường sự tác động của các chất tia phóng xạ lại là nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ khuyết tật ngày càng tăng. Trong những năm gần đây việc giáo dục người khuyết tật nói chung và sự phát triển ngành giáo dục đặc biệt nói riêng đang được các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước chú trọng phát triển. Ở Việt Nam Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến những đối tượng khuyết tật. Điều này được thể hiện qua một số văn bản sau. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Nhà nước tạo điều kiện cho trẻ em tàn tật được học văn hóa và học nghề phù hợp . Điều 16 pháp lệnh về người tàn tật ngày 30 7 1988 quy định Việc học tập của trẻ tàn tật được tổ chức thực hiện bằng các hình thức học hòa nhập trong các trường phổ thông các trường chuyên biệt dành cho người tàn tật cơ sở nuôi dưỡng người tàn tật tại các gia đình . Trong mục tiêu chiến lược giáo dục trẻ khuyết tật là đến năm 2015 hầu hết trẻ khuyết tật ở Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng và được trợ giúp để phát triển tối đa tiềm năng tham gia và đóng góp tích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.