Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nhằm giúp trẻ 4-5 tuổi làm quen làn điệu Dân ca Hò khoan Lệ Thủy

Đề tài tập trung nêu ra những biện pháp nhằm thực hiện tốt việc đưa dân ca hò khoan Lệ Thủy đến với trẻ mầm non đặc biệt là trẻ 4-5 tuổi, nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương Lệ Thủy. Đồng thời tập trung phát huy những mặt đã làm được, khắc mục những gì chưa làm được để tổ chức cho trẻ được làm quen, được cảm nhận và được trực tiếp thể hiện làn điều dân ca hò khoan có hiệu quả mà trước đây bản thân chưa làm được. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 4 5 TUỔI LÀM QUEN LÀN ĐIỆU DÂN CA HÒ KHOAN LỆ THỦY 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 4 5 TUỔI LÀM QUEN LÀN ĐIỆU DÂN CA HÒ KHOAN LỆ THỦY Họ và tên Lê Thị Hải Yến Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường Mầm non An Thủy 2 ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU 4 5 TUỔI LÀM QUEN LÀN ĐIỆU DÂN CA HÒ KHOAN LỆ THỦY 1. PHẦN MỞ ĐẦU. . Lý do chọn đề tài. Lệ Thủy gạo trắng nước trong Ai về Lệ Thủy thong dong con người . Quả đúng như vậy Lệ Thủy Quảng Bình có con sông Kiến Gang hiền hòa thơ mọng chở nặng phù sa bồi đắp cho những vựa lúa mênh mong bát ngát thẳng cánh cò bay. Không những thế nơi đây còn là cái nôi văn hóa sản sinh đủ loại hình văn học dân gian như Truyền thuyết chuyện kể giai thoại nhưng có lẽ nổi bật nhất vẫn là Dân ca hò khoan Lệ Thủy. Đói lòng ăn một trái sim Uống lưng bát nước đi tìm người thương . Hò khoan có mặt ở mọi ngóc ngách của cuộc sống từ việc lớn đến việc nhỏ như Chèo thuyền giã gạo cấy lúa kéo lưới hò lĩa trâu Tất tần tật việc gì cũng hò khoan được ở đâu cũng có hò khoan. Như chúng ta đã biết hò khoan Lệ Thủy là loại hình âm nhạc xuất hiện rất sớm nó bắt nguồn từ tình yêu quê hương đất nước nhắc nhỡ con người sống giữ trọn chữ hiếu chữ trung nghĩa nhân có sự tác động kì diệu đến tận đáy lòng ăn sâu vào máu thịt của bao nhiêu thế hệ. Để duy trì và bảo tồn Di sản Hò khoan Lệ Thủy quot Nghị quyết Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXI XXII đã nhấn mạnh việc bảo tồn vốn Dân ca Hò khoan Lệ Thủy dần dần đưa Hò khoan Lệ Thủy vào trường học quot . Trẻ mầm non âm nhạc có vai trò vô cùng quan trọng. Là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh phát triển ngôn ngữ quan hệ tình cảm. Âm nhạc đối với trẻ là thế giới kì diệu đầy cảm xúc. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc từ lúc còn nằm trong nôi. Những lời ru của bà của mẹ những làn điệu hò khoan gần

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.