Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phối hợp với phụ huynh để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường Mầm non

Để giúp đông đảo phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nhà trường và gia đình cùng chăm sóc, giáo dục trẻ em ở lứa tuổi Mầm non là cần thiết và để công tác phối kết hợp với phụ huynh đạt được hiệu quả, khoa học và điều quan trọng là để trẻ ngày càng có nhiều tiến bộ về tinh thần, nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử. Đề tài sẽ giúp các bạn nắm được một số biện pháp giáo dục trẻ, mời các bạn cùng tham khảo! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH ĐỂ CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 3 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON 1 Quảng Bình tháng 5 năm 2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH ĐỂ CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 3 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON Họ và tên Võ Thị Tuyết Trinh Chức vụ Giáo viên Đơn vị Trường mầm non An Thủy 2 Quảng Bình tháng 5 năm 2020 1. Phần mở đầu . Lý do chọn đề tài Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người. Chăm sóc giáo dục trẻ ở tuổi mầm non là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết công việc đó đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội để tạo ra một môi trường giáo dục thống nhất và thuận lợi đây cũng là một nguyên tắc cơ bản được quán triệt trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Trường Mầm non có nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ để trẻ phát triển một cách toàn diện và chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1. Song không thể coi trường Mầm non là nơi duy nhất đảm bảo hoàn toàn quá trình giáo dục cho trẻ bởi vì hàng ngày trẻ chỉ ở trường Mầm non với một thời gian nhất định còn lại trẻ sống ở gia đình và chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của môi trường giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình có ưu thế hơn giáo dục xã hội và giáo dục nhà trường vì nó xuất phát từ tình cảm và thông qua tình cảm có khi không cần lời nói mà chỉ cần qua thái độ việc làm cách đối xử trong gia đình gia đình là một tổ ấm đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ nhỏ phát triển. Nhân cách của đứa trẻ phụ thuộc một phần vào nề nếp gia đình giáo dục phải được bắt đầu từ gia đình rồi mới đến nhà trường và xã hội. Do đó để thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung giáo d ục Mầm non nói riêng không những phải làm tốt công tác giáo dục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    52    2    27-09-2023
1    69    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.