Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn Tập làm văn lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt

Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. Giúp giáo viên từng bước nâng cao hiệu quả trong giảng dạy phân môn Tập làm văn, rèn cho hs kĩ năng nói – viết đoạn văn giàu hình ảnh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN MÃ SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG NÓI VIẾT QUA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG VIỆT Lĩnh Vực Môn Tập làm văn Cấp học Tiểu học NĂM HỌC 2018 2019 MỤC LỤC MỤC LỤC . 3 A. PHẦN MỞ ĐẦU . 1 I. Bối cảnh của đề tài . 1 II. Lí do chọn đề tài. . 1 III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu . 2 IV. Mục đích nghiên cứu . 2 V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu . 2 B. PHẦN NỘI DUNG . 3 I. Cơ sở lí luận . 3 II. Thực trạng . 4 lợi . 4 2. Khó khăn . 5 III. Các biện pháp để rèn kĩ năng nói viết đạt hiệu quả trong phân môn Tập làm văn lớp ba . 5 1. Trang bị kiến thức cho học sinh luôn chú trọng việc lồng ghép kiến thức giữa các phân môn Tiếng Việt . 5 2. Tìm hiểu nội dung đề bài . 7 3. Hướng dẫn tìm ý . 8 4. Hướng dẫn diễn đạt . 9 IV. Hiệu quả . 11 C. PHẦN KẾT LUẬN . 12 I. Một số bài học kinh nghiệm . 12 II. Ý nghĩa của đề tài . 12 III. Khả năng ứng dụng triển khai . 12 IV. Những kiến nghị đề xuất . 12 . 13 Rèn kĩ năng nói viết qua phân môn Tập làm văn lớp 3 góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài Trong những năm học gần đây việc thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục Phổ thông được ngành Giáo Dục đặc biệt quan tâm và giáo viên tích cực hưởng ứng. Đặc biệt năm học 2010 2011 với chủ đề Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục đây là năm học thứ hai thực hiện chuẩn Kiến thức kỹ năng các môn học ở Tiểu học. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong quá trình giảng dạy người giáo viên ngoài việc giúp cho học sinh có kiến thức còn rèn cho học sinh những kĩ năng nghe nói đọc viết và tính toán. Môn Tiếng Việt ở Tiểu học có vai trò nền tảng cho học sinh trau dồi vốn ngôn ngữ và sử dụng thành thạo Tiếng Việt. Vì vậy môn Tiếng Việt rèn cho hs cả bốn kĩ năng nghe nói đọc viết. Học sinh nói viết đoạn văn theo một chủ đề nào đó là bước nâng cao về vốn từ về câu về cách xây dựng văn bản mà học sinh đã học ở các phần trước. Để nâng cao chất lượng dạy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.