Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh ở lớp 4

Mục đích của sáng kiến này là giúp các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn. Học sinh đã thuộc các từ mới ngay tại lớp học. Vốn từ vựng của các em tăng lên rõ rệt. Các em học sinh yếu kém có thể sử dụng được từ vựng vào những câu đơn giản. Những học sinh khá có thể sử dụng từ vựng trong những câu phức tạp hơn. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH Ở LỚP 4 Lĩnh vực Môn Tiếng Anh Cấp học Tiểu học Tên tác giả Lê Thị Hằng Đơn vị công tác Trường Tiểu học Kim Giang Chức vụ Giáo viên Năm học 2019 - 2020 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lý do chọn đề tài. . 1 2. Đối tượng phương pháp nghiên cứu . . 1 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới . 2 4. Hiệu quả áp dụng. 2 5. Phạm vi áp dụng . 2 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 1. Cơ sở lý luận . 3 2. Cơ sở thực tiễn . 3 3. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu. 3 4. Quá trình thực hiện . .5 5. Biện pháp tổ chức thực hiện . .8 6. Hướng dẫn học sinh học từ vựng ở nhà .10 7. Tạo không khí học tập . .12 8. Kết quả . .12 9. Bài học kinh nghiệm . .13 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .14 1. Kết luận 14 2. Khuyến nghị . 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. The Gramma in use. 2. Teaching Grammar and Vocabulary. 3. Teaching English. 4. Tạp chí thế giới trong ta. 5. Sách Tiếng Anh lớp 4 6. Method of Teaching English Grammar. Một số biện pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh ở lớp 4 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI thế kỷ của nền văn minh hiện đại thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển lấy nền kinh tế tri thức làm nền tảng cho sự phát triển và coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và cải tiến chất lượng dạy và học để hoàn thành tốt việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực con người cho CNH và HĐH đất nước. Để tồn tại và phát triển xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo kịp các nước phát triển đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được các thành tựu tiên tiến nhất. Nhằm đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước văn minh giàu mạnh. Bởi vậy hệ thống các môn học trong nhà trường hiện nay là hướng tới những vấn đề cốt lõi thiết thực đó. Bộ môn Tiếng Anh tuy đưa vào phổ biến muộn hơn so với các môn học khác ở nhà trường nhưng nó lại là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức nhân loại. Nó là người hướng đạo đưa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.