Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Kĩ thuật

Mục đích của sáng kiến này là giúp cho học sinh hiểu được nhũng tri thức cần thiết và tối thiểu về kĩ thuật cắt, khâu thêu, kĩ thuật trồng cây rau hoa và kĩ thuật lắp ghép mô hình. Trên cơ sở đó, bước đầu cho các em làm quen với các lãnh vực hoạt động dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp. | Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Kĩ thuật Phần thứ nhất ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Môn Kĩ thuật có vị trí quan trọng trong nhà trường được dạy có hệ thống từ tiểu học đến trung học. Mục tiêu của môn kĩ thuật lớp 4 là đúng đắn phù hợp góp phần đạt mục tiêu chung của giáo dục tiểu học bởi vì Cũng như các môn học khác môn Kĩ thuật góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản khác của học sinh là một bộ phận của kĩ thuật phổ thông. Môn Kĩ thuật giúp cho học sinh tập áp dụng những kiến thức đã học từ các môn học khác như Toán Tự nhiên amp Xã hội vào quá trình làm ra sản phẩm qua đó củng cố và vận dụng kiến thức đã học góp phần nâng cao chất lượng các môn học khác. Môn Kĩ thuật góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề góp phần phát triển tư duy sáng tạo. Nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất của người lao động mới như cần cù cẩn thận có ý thức vượt khó làm việc có kế hoạch có nề nếp và tác phong khoa học. Mục tiêu của môn kĩ thuật 4 Kiến thức Giúp cho học sinh hiểu được nhũng tri thức cần thiết và tối thiểu về kĩ thuật cắt khâu thêu kĩ thuật trồng cây rau hoa và kĩ thuật lắp ghép mô hình. Trên cơ sở đó bước đầu cho các em làm quen với các lãnh vực hoạt động dịch vụ nông nghiệp công nghiệp. Kĩ năng Hình thành ở học sinh kĩ năng lao động đơn giản khâu thêu trồng cây lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật và sử dụng các dụng cụ thông thường kéo kim khâu thước cuốc trong quá trình lao động. Bước đầu hình thành ở học sinh tư duy sáng tạo thói quen lao động có kĩ thuật theo quy trình công nghệ và bồi dưỡng năng lực làm việc hợp tác với người khác. Thái độ Giáo dục học sinh yêu lao động kính trọng người lao động biết quý sản phẩm lao động. Rèn luyện tính kiên trì cẩn thận và thói quen làm việc theo quy trình. Có ý thức tự phục vụ hợp tác với bạn bè giữ gìn môi trường sạch đẹp. 1 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.