Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm trong công tác giảnh dạy bộ môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch

Mục đích của sáng kiến này là nhằm đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao tính sáng tạo trong dạy học môn Mĩ thuật, theo phương pháp đan mạch cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng cho môn học Mĩ thuật và nâng cao tính thẩm mĩ cho học sinh. | PHÒNG GD amp ĐT TAM DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 2020 Tên sáng kiến Một số kinh nghiệm trong công tác giảnh dạy bộ môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch Tác giả sáng kiến Hoàng Thị Sinh Xuân Chức vụ Giáo Viên Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Hoa huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. HỒ SƠ GỒM CÓ 1. Đơn đề nghị công nhận Sáng kiến cấp huyện 2. Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng sáng kiến. 3. Giấy chứng nhận Sáng kiến cấp trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN Kính gửi Hội đồng Sáng kiến huyện Tam Dương Tên tôi là Hoàng Thị Sinh Xuân Chức vụ nếu có Giáo Viên Đơn vị địa phương Trường Tiểu học Hoàng Hoa huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại 0982856101 Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc xem xét và công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho tôi đối với sáng kiến các sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến cơ sở công nhận sau đây 1. Tên sáng kiến Một số kinh nghiệm trong công tác giảnh dạy bộ môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch Có Báo cáo Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng sáng kiến và Giấy chứng nhận Sáng kiến cấp trường kèm theo Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực đúng sự thật không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã nêu trong đơn. Xác nhận của Thủ trưởng đơn Hoàng hoa ngà 03 tháng 3 năm2020 vị Người nộp đơn hoặc Chính quyền địa phương Ký tên ghi rõ họ tên Ký tên đóng dấu Trần Trung Kiên Hoàng Thị Sinh Xuân PHÒNG GD amp ĐT TAM DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến Một số kinh nghiệm trong công tác giảnh dạy bộ môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch Tác giả sáng kiến Hoàng Thị sinh Xuân BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN giới thiệu Giáo dục Mĩ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong việc không chỉ khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em mà giúp phát triển nhân cách và các năng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    41    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.