Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn Kể chuyện lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là tổng hợp lại những giải pháp mình đã làm để chọn lọc và đúc kết thành kinh nghiệm của bản thân. Giúp đồng nghiệp tìm ra cách thức tổ chức các tiết học nhẹ nhàng nhưng đạt hiệu quả cao. Giúp học sinh nâng cao tính tích cực, tự giác,tự tin, sáng tạo trong các hoạt động học tập. | ột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn Kể chuyện lớp 2 M MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Lí do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Đối tượng nghiên cứu khảo sát thực nghiệm . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 2 5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu . 3 B PHẦN NỘI DUNG . 4 I. Cơ sở lí luận . 4 n cứ vào mục tiêu của môn học của cấp học . 4 n cứ vào việc dạy Tiếng Việt theo các quan điểm . 4 n cứ vào nội dung và phương pháp dạy môn Tiếng Việt . 5 n cứ vào nhiệm vụ của phân môn Kể chuyện ở lớp 2 . 5 II. Thực trạng . 6 uận lợi . 6 ó khăn . 6 III. Giải pháp tiến hành . 6 m vững nội dung chương trình phân môn Kể chuyện . 6 . Giáo viên phải nắm được các biện pháp dạy học chủ yếu áp dụng cho phân môn Kể chuyện . 7 ực hiện đúng quy trình giảng dạy . 8 ận dụng linh hoạt các phương pháp dạy Kể chuyện nhằm đạt hiệu ết thực. quả thi . 8 . Kiểu bài tập 1 Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo tranh 9 . . Kiểu bài tập 2 Kể theo dàn ý hoặc câu hỏi gợi ý . 12 . Kiểu bài tập 3 Tự tóm tắt nội dung và kể lại từng đoạn truyện 14 . . Kiểu bài tập 4 Kể một đoạn truyện bằng lời của mình . 14 . Kiểu bài tập 5 Kể một chi tiết trong truyện theo tưởng tượng 16 . . Kiểu bài tập 6 Phân vai diễn lại một đoạn hoặc cả câu chuyện 17 . IV. Kết quả . 19 C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 20 1. Kết luận . 20 2. Khuyến nghị . 20 Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM A PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm đạo đức trí tuệ thẩm mĩ và thể chất của trẻ nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giáo dục Tiểu học phải đảm bảo cho học sinh nắm vững các kĩ năng nói đọc viết tính toán có những hiểu biết cần thiết về thiên nhiên xã hội và con người có lòng nhân ái hiếu thảo với ông bà cha mẹ yêu quý anh chị em kính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.