Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5

Nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giúp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5” nhằm đạt được những mục đích sau: Khảo sát năng lực đọc của học sinh lớp 5. Đưa ra nguyên nhân và giải pháp rèn kỹ năng đọc qua mỗi tiết tập đọc. | Một số biện pháp giúp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài 1 II. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2 III. Đối tượng nghiên cứu 2 IV. Phương pháp nghiên cứu 2 V. Phạm vi nghiên cứu 2 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Những cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài 3 II. Phân tích lí luận thực tiễn và đề xuất các phương pháp nghiên cứu 4 III. Các giải pháp và biện pháp rèn đọc cho học sinh 7 IV. Kết quả 13 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I. Kết luận 14 II. Những khuyến nghị đề xuất 14 Một số biện pháp giúp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI A. Cơ sở lí luận Giáo dục Tiểu học là nền móng đầu tiên giúp con người tồn tại và phát triển trong đó môn Tiếng Việt có một vị trí đặc biệt quan trọng vì nó hình thành và phát triển cho học sinh khả năng giao tiếp là cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ giúp trẻ tiếp thu các môn học khác. Tiếng Việt ở Tiểu học gồm nhiều phân môn như Tập đọc Luyện từ và câu Kể chuyện Chính tả Tập làm văn Mỗi môn học đều có một chức năng khi dạy Tiếng Việt ở nhà trường đồng thời cũng chuẩn bị vốn hiểu biết cho học sinh khi học Tiếng Việt mà Tập đọc là phân môn giữ vai trò không nhỏ. Ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng phân môn Tập đọc có 2 yêu cầu chính là Rèn kĩ năng tập đọc và Giúp học sinh cảm thụ tốt bài văn . Học phân môn Tập đọc việc đọc đúng và cảm thụ là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau gắn bó hỗ trợ đắc lực cho nhau cảm thụ tốt giúp việc đọc diễn cảm tốt. Điều đó khẳng định rằng trong tiết tập đọc lớp 5 việc rèn kĩ năng đọc đúng đọc hay đọc diễn cảm cho học sinh là rất cần thiết. Trong tiết học học sinh biết đọc đúng đọc hay đọc diễn cảm thì tiết học mới có hiệu quả cao và mới thể hiện được tầm quan trọng của bộ môn. B. Cơ sở thực tiễn - Qua vài năm nhà trường phân công giảng dạy lớp 5 và qua dự giờ trao đổi học tập lẫn nhau và được dự hội giảng cấp trường cấp quận còn bộc lộ nhiều tồn tại Có những học sinh học tới lớp 5 đọc vẫn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    28    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.