Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài toán về tỉ số phần trăm từ cơ bản đến bài toán ứng dụng thực tiễn

Mục đích của sáng kiến này là Nâng cao chất lượng dạy và học Giải toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu sự hợp tác giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí giáo viên trong nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi khảo sát thực tế thu thập số liệu góp nhiều ý kiến cho tôi hoàn thành đề tài sáng kiến này. Với sự nỗ lực của bản thân và kinh nghiệm trong giảng dạy tôi có đóng góp nhỏ của mình với đề tài Giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài toán về tỉ số phần trăm từ cơ bản đến bài toán ứng dụng thực tiễn . Tuy do điều kiện nghiên cứu thời gian phạm vi có hạn nên sáng kiến không thể tránh khỏi những thiếu sót kính mong sự góp ý chân thành của đồng nghiệp của Hội đồng khoa học cấp trường và cấp ngành để Sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn và có giá trị ứng dụng trong thực tiễn. Tôi xin chân thành cám ơn. Hoàng Thị Hiền 1 ĐT Giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài toán về tỉ số phần trăm từ cơ bản đến bài toán ứng dụng thực tiễn PHẦN I MỞ ĐẦU do chọn đề tài và lịch sử vấn đề nghiên cứu. Đất nước ta đã và đang bước vào thời kì hội nhập với tất cả các nước tiên tiến trên toàn thế giới. Mỗi chúng ta đều nhận thấy sự chuyển biến của mọi mặt trong đời sống xã hội theo từng ngày từng giờ. Để đất nước trở nên phồn thịnh xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu chúng ta cần lắm những bàn tay nắm lấy bàn tay những người công dân có đức có tài. Bác Hồ kính yêu đã nói Vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người . Trồng người là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân trong đó nghành Giáo dục đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Làm thế nào để sự nghiệp trồng người mang lại nhiều kết quả tốt Yếu tố này chính là mục tiêu của một nền giáo dục đổi mới là trách nhiệm của hệ thống Giáo dục quốc dân. Nghị quyết số 29-NQ TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu Tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân yêu gia đình yêu Tổ quốc yêu đồng bào sống tốt và làm việc hiệu quả. Để đáp ứng được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.