Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số phương pháp dạy Lịch sử lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Mục đích của sáng kiến này là tìm hiểu các phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Môn Lịch sử ở tiểu học nói chung cũng như môn Lịch sử ở lớp 4 nói riêng đều nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về một số sự kiện hiện tượng nhân vật lịch sử tiêu biểu theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho tới ngày nay. Dạy môn Lịch sử là bước đầu hình thành cho học sinh các kĩ năng quan sát sự vật hiện tượng thu thập tìm kiếm tư liệu lịch sử từ các nguồn thông tin khác nhau biết đặt câu hỏi trong quá trình học tập trình bày kết quả bằng lời nói hình vẽ sơ đồ vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống. Môn Lịch sử góp phần bồi dưỡng ở học sinh những thái độ và thói quen ham học hỏi tìm hiểu để biết các kiến thức về Lịch sử dân tộc Việt Nam tôn trọng các di tích văn hóa và tìm hiểu thêm về lịch sử thế giới. Việc sử dụng phương pháp dạy học PPDH giống như đồ nghề của người thợ mộc chúng đều bình đẳng với nhau. Việc sử dụng chúng tùy vào mục đích và khả năng của người dạy và học tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể Đối tượng học sinh thiết bị dạy học và không khí học tập. Trong thực tiễn không một giáo viên có kinh nghiệm nào lại sử dụng đơn điệu một phương pháp trong hoạt động dạy học của mình. Nghệ thuật dạy học là nghệ thuật phối hợp các PPDH trong một bài dạy của một người giáo viên. Qua thực tế giảng dạy bản thân tôi băn khoăn suy nghĩ phải làm gì và làm thế nào để các em có hứng thú học tập nhất là đối với phân môn lịch sử. Chính vì vậy tôi nhận thấy cần phải có những biện pháp thiết thực và hữu hiệu để tăng cường tính tích cực hóa học tập của học sinh giúp các em nắm vững kiến thức môn này hình thành nhân cách cho mỗi học sinh hiểu và yêu thương kính trọng tôn vinh các anh hùng dân tộc yêu quý tôn trọng các chiến công hiển hách hào hùng của ông cha ta các di tích lịch sử lừng danh thế giới. Từ đó tăng thêm lòng yêu quê hương đất nước tinh thần xây dựng và ý thức 1 10 bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Đó cũng chính là lí do thúc đẩy tôi nghiên cứu và thực hiện đề tài Một số phương pháp dạy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    52    3    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.