Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap trong dạy và học ở lớp 4

Mục đích của sáng kiến này là truyền cho học sinh niềm đam mê và hứng thú với việc học. Nêu bật những tích cực khi sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy- học và những ví dụ cụ thể giúp học sinh chủ động trọng việc lĩnh hội, ghi nhớ kiến thức. | Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap trong dạy và học ở lớp 4 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tư duy sáng tạo có tầm quan trọng vô cùng đặc biệt đối với sự phát triển các nền văn minh của loài người. Tư duy sáng tạo không chỉ giúp con người giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống một cách thích hợp mà còn đảm bảo cho việc hiện thực hóa những năng lực tiềm tàng của mỗi cá nhân. Mục tiêu giáo dục của nhiều nước trên thế giới đã được thay đổi theo hướng quan tâm dạy tư duy sáng tạo. Ở Việt Nam giáo dục phổ thông có mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản phát triển năng lực cá nhân tính năng động sáng tạo. Như vậy cùng với việc dạy tri thức phát triển tư duy sáng tạo được xem là vấn đề quan trọng của giáo dục. Nghiên cứu cho thấy nhiều học sinh chưa biết cách học ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ thuộc một cách máy móc thuộc nhưng không nhớ kiến thức trọng tâm. Chúng ta thường ghi chép thông tin bằng các ký tự. Với cách này chúng ta mới chỉ dùng một nửa bộ não não trái mà chưa sử dụng bên não phải nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu màu sắc. Tony Buzan đã đưa ra sơ đồ tư duy Mindmap để giúp mọi người sử dụng tối đa khả năng của bộ não. Nhằm giúp học sinh ghi nhớ kiến thức và phát triển tư duy tôi đã chọn đề tài Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap trong dạy và học ở lớp 4 để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Truyền cho học sinh niềm đam mê và hứng thú với việc học. Nêu bật những tích cực khi sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và những ví dụ cụ thể giúp học sinh chủ động trọng việc lĩnh hội ghi nhớ kiến thức. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định cơ sở lí luận thực tiễn của đề tài. Đề xuất một số biện pháp ứng dụng sơ đồ tư duy vào dạy học ở lớp 4. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu học sinh lớp 4 Phạm vi nghiên cứu Một số môn học ở lớp 4 1 10 Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap trong dạy và học ở lớp 4 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát. Phương pháp phân pháp thực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.