Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp để dạy tốt môn Tin học cho học sinh Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp để dạy tốt môn Tin học cho học sinh Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học trong trường Tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHÒNG GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN Mã SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ DẠY TỐT MÔN TIN HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Lĩnh vực Tin Học Cấp Tiểu học 1 24 NĂM HỌC 2016 2017 MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG A Mở đầu 1 I Lí do chọn đề tài 1 II Mục đích nghiên cứu 2 III Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 IV Phương pháp nghiên cứu 3 B Nội dung 4 I Cơ sở lí luận 4 II Cơ sở thực tiễn 4 1 Thực trạng 4 2 Thuận lợi và khó khăn 4 III Một số biện pháp để dạy tốt môn Tin học ở Tiểu học 6 1 Cải thiện chất lượng phòng máy 6 2 Tăng cường tự học để năng cao nhận thức về đổi mới 7 phương pháp dạy học môn tin học 3 Sắp xếp nội dung phương pháp cho từng phần học phù 8 hợp hiệu quả 4 Thiết kế hệ thống bài tập thực hành phù hợp kết hợp 15 liên môn trong bài dạy 5 Phát huy hứng thú học tập thi đua của học sinh trong giờ 17 học 6 Thiết kế bài giảng hấp dẫn hiệu quả qua việc sử dụng 18 các tài nguyên IV Kết quả Bài học kinh nghiệm 20 1 Kết quả 20 2 Bài học kinh nghiệm 21 C Kết luận Khuyến nghị 23 1 Kết luận 23 2 Khuyến nghị 24 D Phụ lục E Tài liệu tham khảo 2 24 A. MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời đại của chúng ta sự bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội người. Đảng và Nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Tin học và công nghệ thông tin CNTT truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa mở cửa và hội nhập hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng thế giới nói chung. Do vậy Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói riêng phải đầu tư phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là nguồn nhân lực tức là phải đào tạo ra một thế hệ trẻ năng động sáng tạo nắm vững tri thức khoa học công nghệ để làm chủ trong mọi hoàn cảnh công tác và hoạt động xã hội nhằm đáp ứng được nhu cầu trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước ta đã đưa môn Tin học vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    20    1    18-01-2022
111    36    2    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.