Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phân môn Địa lí

Mục đích của sáng kiến này là giúp giáo viên dạy tốt và học sinh góp phần bồi dưỡng và phát triển ở học sinh thái độ và thói quen: ham hiểu biết, yêu thiên nhiên, đất nước, con người, có ý thức và hành động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! | MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT PHÂN MÔN ĐỊA LÍ MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 1. Cơ sở lí luận . 1 2. Cơ sở thực tiễn . 2 3. Tính cấp thiết. . 2 II. ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NGHIÊN CỨU . 2 III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 5 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN . 5 1. Cơ sở lí luận chung . 5 2. Cơ sở thực tiễn . 5 II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN . 6 BIỆN PHÁP 1 Phát triển năng lực quan sát tổng hợp khi sử dụng bản đồ lược đồ bảng số liệu thống kê cho học sinh . 6 a. Rèn kĩ năng chỉ bản đồ lược đồ cho học sinh. . 6 b. Hình thành năng lực khai thác kiến thức bài học qua bản đồ lược đồ cho học sinh. . 8 c. Hình thành năng lực khai thác kiến thức bài học qua việc phân tích bảng số liệu thống kê cho học sinh. . 10 BIỆN PHÁP 2 Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống tranh ảnh. 13 . BIỆN PHÁP 3 Sử dụng sơ đồ trong dạy học phân môn Địa lí . 15 BIỆN PHÁP 4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học phân môn Địa lí. 22 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI . 31 C. KẾT LUẬN . 32 I. KẾT LUẬN . 32 II. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ . 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 34 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT PHÂN MÔN ĐỊA LÍ A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận Trong hệ thống các ngành khoa học Địa lí là một trong những ngành có lịch sử phát triển lâu đời. Vai trò của nó đã được khẳng định qua nhiều thời đại nhất là những thập niên gần đây trong việc sử dụng cải tạo và bảo vệ môi trường phù hợp với các quy luật của tự nhiên và xã hội. Vì vậy môn Địa lí trong nhà trường phổ thông hiện nay được coi là một trong những môn văn hóa cơ bản trong chương trình học ở tất cả các nước trên thế giới. Việc giảng dạy Địa lí trong trường phổ thông nhằm mục đích giúp cho học sinh hiểu được thế giới xung quanh để làm những công dân tốt. Trong chương trình Tiểu học hiện hành môn Địa lí lớp 4 đóng một vai trò rất quan trọng. Mục tiêu dạy học môn Địa lí lớp 4 là cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản thiết thực về các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    176    5    26-09-2023
13    36    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.