Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp rèn nề nếp cho học sinh lứa tuổi cuối cấp Tiểu học

Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong trường học, giờ học thì một trong những việc làm cần thiết của giáo viên chủ nhiệm lớp là tạo những thói quen, xây dựng tốt nề nếp lớp học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | Một số giải pháp rèn nề nếp cho học sinh lứa tuổi cuối cấp Tiểu học MỤC LỤC Tên tiêu đề Trang Phần I Đặt vấn đề 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Thời gian nghiên cứu 1 3. Đối tượng nghiên cứu 1 4. Phạm vi nghiên cứu 1 5. Ứng dụng 1 Phần II Giải quyết vấn đề 2 I. Cơ sở lý luận 2 II. Thực trạng 2 III. Các giải pháp biện pháp thực hiện. 3 1. Xây dựng nề nếp tự quản 3 2. Xây dựng nề nếp học tập 4 3. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp giỏi quản lí tổ chức kiểm tra 5 4. Xây dựng thói quen đoàn kết giúp đỡ bạn cùng lớp. 6 5. Xây dựng nề nếp vệ sinh 6 6. Xây dựng nề nếp giờ ra chơi 7 7. Xây dựng nề nếp ra vào lớp 7 8. Xây dựng nề nếp lễ phép 7 9. Phối hợp với Liên đội 8 10. Thực hiện tốt việc theo dõi thi đua trong lớp 8 11. Tăng cường tình đoàn kết trong tập thể lớp thông qua các hoạt 14 động động giáo dục ngoài giờ lên lớp. IV. Kết quả 15 V. Bài học kinh nghiệm 17 Phần III Kết luận 19 Một số giải pháp rèn nề nếp cho học sinh lứa tuổi cuối cấp Tiểu học PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người câu nói của Bác Hồ đã thấm nhuần vào đường lối lãnh đạo của Đảng Nhà nước ta. Hiện nay Bộ Giáo dục amp Đào tạo đã và đang triển khai tiếp tục Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực . Người giáo viên luôn tự hào trong sự nghiệp trồng người của mình nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà Đảng Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Công tác chủ nhiệm lớp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bồi dưỡng đạo đức và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Công tác này đòi hỏi sự khéo léo linh hoạt và từ tâm của mỗi giáo viên. Nhưng không phải giáo viên chủ nhiệm nào cũng có được một phương pháp tốt để quản lí lớp học của mình. Vì thế đổi mới công tác chủ nhiệm lớp thực sự là mong mỏi và thu hút được sự quan tâm của xã hội và đặc biệt của những người đang đứng trên bục giảng. Trong công tác chủ nhiệm lớp việc rèn nề nếp cho các em là việc rất cần thiết nhất là khi các em đã ở cuối cấp Tiểu học. Để nâng cao chất lượng học tập của học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    204    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.