Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Lê Lợi – CưMgar – Đăk Lăk.

Mục đích của sáng kiến này là giúp giáo viên hiểu được khái niệm kĩ năng sống và sự cần thiết phải dạy lồng ghép giáo dục kĩ năng sống ở trường phổ thông nói chung và bậc học tiểu học nói riêng; Giúp giáo viên nắm vững cách tiếp cận và phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường. Đề xuất một số biện pháp trong công tác chỉ đạo dạy lồng ghép giáo dục kĩ năng sống thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục khác tại trường tiểu học Lê Lợi – CưMgar – Đăk Lăk. | SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho HS trường TH Lê Lợi CưMgar Đăk Lăk I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học giáo dục phổ thông đã và đang được đổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với sự phát triển mà thực chất đó là cách tiếp cận kĩ năng sống đó là Học để biết Học để làm Học để tự khẳng định mình và Học để chung sống. Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là việc rất quan trọng ảnh hưởng tới quá trình hình thành nhân cách của trẻ cho đến tuổi trưởng thành. Giáo dục kĩ năng sống phải được bắt đầu từ khi trẻ còn rất nhỏ đặc biệt ở lứa tuổi Tiểu học. Bởi vì lứa tuổi này đã hình thành những hành vi cá nhân tính cách và nhân cách. Việc làm quen với các môn học để hình thành và xây dựng cho các em các kĩ năng sống như Giao tiếp thuyết trình làm việc theo nhóm sẽ giúp các em tự tin chủ động biết cách xử lí mọi tình huống trong cuộc sống và quan trọng hơn là khơi gợi những khả năng tư duy sáng tạo biết phát huy thế mạnh của các em. Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh sẽ hình thành và tập dượt cho các em những hành vi thói quen kĩ năng xử lý các tình huống diễn ra trong cuộc sống. Học sinh tiểu học ở lứa tuổi còn nhỏ các em nhận thức về cuộc sống còn ít hành vi ứng xử cuộc sống chưa nhiều. Vì thế ở tiểu học giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là hết sức cần thiết. Nó không dừng lại ở chỗ giáo dục kĩ năng sống lồng ghép vào các môn học là đủ mà giáo dục kĩ năng sống lồng ghép vào các hoạt động của nhà trường. Đối với Ban giám hiệu trường tiểu học v ấn đề chỉ đạo giáo dục giá trị sống kĩ năng sống cho học sinh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lí bởi cấp tiểu học là một cấp học mà đối tượng học sinh còn như những tờ giấy trắng. Vậy chúng ta phải làm gì để các em có một nền tảng vững chắc để mãi mãi giữ được cái bản thiện ấy khi các em .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.